Rada Instytutu

dr hab. Tomasz Nowak, prof. ucz. –  przewodniczący
dr Aneta Markuszewska – wiceprzewodnicząca
mgr Barbara Śnieżek – sekretarz


Pozostali członkowie Rady: