Rada Naukowa

dr hab. Tomasz Jeż – przewodniczący

dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW – wiceprzewodnicząca

mgr Anastasiya Niakrasava – sekretarz


Pozostali członkowie Rady Naukowej:

Członkowie gościnni:

  • prof. dr hab. Zofia Helman
  • prof. dr hab. Irena Poniatowska
  • dr hab. Andrzej Miśkiewicz, prof. UMFC