Rada Instytutu

dr hab. Tomasz Nowak – przewodniczący
dr Aneta Markuszewska – wiceprzewodnicząca
mgr Barbara Śnieżek – sekretarz


Pozostali członkowie Rady: