Rada Instytutu

dr hab. Tomasz Nowak – przewodniczący

mgr Anastasiya Niakrasava – sekretarz


Pozostali członkowie Rady:

Członkowie gościnni: