Biblioteka

Biblioteka na Facebooku Biblioteka na Facebooku Wejście do katalogu on-line bibliotek UW

 

 


Kierownik: mgr Iwona Januszkiewicz-Rębowska

 

tel. 22 55 215 34

 

Biblioteka

 

 

Fonoteka

 

 

Biblioteka Instytutu Muzykologii gromadzi książki o tematyce muzykologicznej (historia kultury muzycznej, prace teoretyczne i analityczne dotyczące muzyki klasycznej, ludowej i rozrywkowej) oraz w wąskim zakresie z dziedzin pokrewnych — łącznie ponad 17.000 jednostek. Zbiór zawiera również czasopisma muzykologiczne (ok. 350 tytułów polskich i zagranicznych) i druki muzyczne niezbędne dla celów dydaktycznych i naukowych (ponad 17 000). Biblioteka dysponuje także — przekazaną w depozyt przez Gabinet Zbiorów Muzycznych BUW — częścią kolekcji druków muzycznych wrocławskiego (nieistniejącego już) Instytutu Muzyki Kościelnej (udostępniane na miejscu).

 

Autonomiczną częścią zbiorów Instytutu Muzykologii jest fonoteka kolekcjonująca nagrania dźwiękowe i audiowizualne muzyki klasycznej i popularnej – ponad 3000 płyt kompaktowych, blisko 5000 analogowych, i etnograficznej – około 500 tytułów, DVD z nagraniami oper, baletów i filmów muzycznych (150 jednostek)

 

Czytelnia dysponuje 12 miejscami dla czytelników oraz 3 stanowiskami do odtwarzania płyt CD i DVD. W czytelni znajdują się również 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz bogatej oferty elektronicznych czasopism i baz danych subskrybowanych przez UW.

 

Zbiory Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii wprowadzane się do wspólnego katalogu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i bibliotek wydziałowych UW. Rekomendujemy używanie filtra lokalizacji (Instytut Muzykologii).

 

Na stronie Biblioteki znajduje się lista prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich (wraz z sygnaturami) napisanych w Instytucie Muzykologii UW.