Rekrutacja

Link do strony Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/registration-select/?next=/pl/offer
Link do oferty na kierunku Muzykologia – IRK (uw.edu.pl)