Rekrutacja

Zasady rekrutacji na:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia
  2. studia stacjonarne drugiego stopnia

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11 lipca (czwartek) o godzinie 13.00, w gabinecie dyrektorskim Instytutu Muzykologii (Pałac Tyszkiewiczów, ul. Krakowski Przedmieście 32, wejście C)”

! Listy rankingowe na studia I i II stopnia na kierunku muzykologia wywieszone są na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu Instytutu Muzykologii (ul. Krakowskie Przedmieście 32, kl. C, parter).