prof. dr hab. Iwona Lindstedt

Ukończyła studia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1994 roku. W 1998 uzyskała stopień doktora na podstawie dysertacji pt.: Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Gołąba. Habilitację uzyskała na podstawie książki pt.: Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku (Wydział Historyczny UW, 2011). Ostatnio opublikowała monografię  pt. „Piszę tylko muzykę”. Kazimierz Serocki (Kraków: PWM 2020) oraz wybór wykładów i wypowiedzi tego kompozytora (Kraków: PWM 2022). W 1998 roku była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureatka Nagrody im. Ks. Prof. Hieronima Feichta przyznawanej przez Związek Kompozytorów Polskich (2001) oraz Nagrody Honorowej ZKP (2014).

Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim historii, teorii i estetyki muzyki XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem polskiej twórczości kompozytorskiej. Specjalizuje się także w zakresie metodologii i analizy dzieła muzycznego. Zajmuje się ponadto popularyzacją nauki o muzyce: od 2012 roku zaangażowana w takie projekty internetowe, jak kolekcje muzyczne (m.in. Lutosławski, Penderecki, Górecki, Panufnik, Kilar) na ninateka.pl, strony poświęcone kompozytorom na polmic.pl,  serwisy musicinmovement.eu czy mapofcomposers.pl.

Jest członkiem Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich oraz wiceprzewodniczącą Sekcji Muzykologów. Od 2015 pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej. Od 2016 roku redaktor naczelna „Polskiego Rocznika Muzykologicznego”, a od 2019 członek Naukowej Rady Doradczej serii książkowej Musical Cultures of the Twentieth Century (Routledge).

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3084-5621