Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW

Ukończyła studia na Akademii Teologii Katolickiej (magisterium: Indiańskie źródła muzyki katolickiej na obszarze Andów Środkowych. Na podstawie 19 utworów z nagrania mszy św. w miejscowości Llallagua (Boliwia), 1983). Od 1985 r. pracuje w Instytucie Muzykologii UW. Tematem jej pracy doktorskiej (Wydział Historyczny UW, 1992) była Kultura muzyczna metropolii inkaskiej. Rola kronik hiszpańskich XVI i XVII w. w etnomuzykologii obszaru andyjskiego. Habilitację uzyskała na podstawie pracy Rytuał dźwięku. Muzyka w kulturze Nasca (Wydział Historyczny UW, 2005).

Specjalizuje się w zakresie antropologii muzyki i amerykanistyki. Prowadzi badania etnomuzykologiczne, historyczne i archeomuzykologiczne na terenie Peru, Ekwadoru, Boliwii.

Zrealizowane projekty autorskie (granty) finansowane przez KBN i MNiSW:

  1. „Badania archeomuzykologiczne nad fletniami Pana ze stanowiska Cahuachi, kultura Nasca (Peru)” (1 H01G 016 11) (lata 1996–1997)
  2. „Fletnia Pana w kulturach andyjskich. Badania porównawcze nad symboliką przestrzeni dźwiękowej”. (1 HO1H 011 16) (lata 1999–2001)
  3. „Ceramiczne instrumenty muzyczne kultury Nasca (Peru). Próba rekonstrukcji procesów projektowania zastosowanych przez wytwórców na podstawie właściwości dźwiękowych” (N N 109 217835) (lata 2008–2011)

Do pobrania: spis publikacji.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3168-3460