Plan zajęć

Plan zajęć

Semestr letni 2022/2023

Semestr zimowy 2022/2023

Semestr letni 2021/2022  Planowana jest stacjonarna forma realizacji zajęć

Semestr zimowy 2021/2022  Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym

Semestr letni 2020/2021 UWAGA! Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym

Semestr zimowy 2020/2021  UWAGA! Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym