Studia I stopnia

Opiekunowie roku na studiach stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2022/2023:

Opiekunka I roku: dr Katarzyna Spurgjasz

Studia licencjackie

Na trzyletnich studiach stacjonarnych licencjackich główny nacisk położony jest na przedmioty historyczne i teoretyczne, a także etnomuzykologię, antropologię i estetykę muzyki. Tok studiów uzupełniają przedmioty kształcenia ogólnego (np. filozofia, logika, lektoraty języków obcych), fakultety (m.in. z dyscyplin pokrewnych i o profilu interdyscyplinarnym) oraz przedmioty kierunkowe, związane z wyborem szczegółowego pola zainteresowań (proseminarium i seminarium) oraz przygotowaniem pracy licencjackiej. Absolwent studiów muzykologicznych pierwszego stopnia jest wykwalifikowanym specjalistą z zakresu muzykologii, łączącym gruntowną i wszechstronną wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Zależnie od wyboru konkretnego toku studiów oraz szczegółowego przedmiotu zainteresowań i specjalizacji (na trzecim roku studiów licencjackich), na absolwentów studiów muzykologicznych czekają miejsca pracy w wydawnictwach muzycznych, mediach, fonografii i wszelkiego rodzaju placówkach organizacji życia muzycznego.

Program studiów

Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2020/2021
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2018/2019
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2017/2018
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2016/2017
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2015/2016
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2014/2015
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2013/2014
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2012/2012
Program dla rozpoczynających naukę w roku akad. 2010/2011

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego