dr hab. Anna Ryszka-Komarnicka

W 1989 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego w Warszawie i podjęła studia w Instytucie Muzykologii UW, które zakończyła przedstawiając pracę magisterską, Oratoria Pasquale Anfossiego w Polsce, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Poniatowskiej (wyd. Warszawa 1996). W latach 1994–2003 asystent, a od 2003 adiunkt w Zakładzie Powszechnej Historii Muzyki. W 2002 roku obroniła rozprawę doktorską Oratoria Pasquale Anfossiego (17271797) (promotor prof. dr hab. Irena Poniatowska). Jej główne zainteresowania badawcze obejmują muzykę XVII, XVIII i XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kompozytorów włoskich w epoce baroku i klasycyzmu (opera, oratorium, kantata, formy i gatunki arii, forma sonatowa) oraz polskiej kultury muzycznej tych stuleci. Dwukrotnie przebywała na stypendium Fundacji Lanckorońskich w Rzymie (2000 i 2012), odbyła liczne krótkie pobyty badawcze w bibliotekach Rzymu, Mediolanu, Bolonii, Padwy i Wenecji (Centro V. Branca della Fondazione G. Cini a Venezia), uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, współpracowała z redakcjami encyklopedii muzycznych: EM PWM, Encyklopedią Katolicką i MGG2. Zrealizowała grant KBN Oratoria Pasquale Anfossiego (17271797) (1999–2002) oraz projekt NCN Księga Judyty w oratoriach włoskich epoki baroku (16211750) (2011–2013).

Do pobrania: spis publikacji.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0847-3668