dr Mariusz Gradowski

Muzykolog i kulturoznawca, absolwent Instytutu Kultury Polskiej UW (2004, Człowiek, transcendencja i sztuka dźwięków. Próba antropologii muzyki, promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz) oraz Instytutu Muzykologii UW (2006, Twórczość zespołu The Doors, promotor: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek). W 2015 roku obronił pracę doktorską pt. Style i gatunki polskiej muzyki młodzieżowej w latach 1957-1973 (promotor: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek).

Studiował muzykologię na Uniwersytecie w Kopenhadze (2003/2004). Od 2005 r. był asystentem w Zakładzie Muzykologii Systematycznej Instytutu Muzykologii UW, od 2015 r. pracuje na stanowisku adiunkta.

Interesuje się antropologią muzyki oraz szeroko rozumianą muzyką popularną (ze szczególnym wskazaniem na twórczość Czesława Niemena).Prowadzi zajęcia poświęcone muzyce rockowej, muzyce filmowej i jazzowi, a także krytyce muzycznej i muzyce w mediach.

Obok pracy naukowej zajmuje się popularyzacją muzyki jazzowej i filmowej na antenie Programu 2 Polskiego Radia (audycje „Muzyka w kadrze” oraz „Śpiewnik jazzowy”).

Do pobrania: spis publikacji