dr hab. Tomasz Baranowski

Jest absolwentem Filii Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Białymstoku (w klasie fortepianu prof. Juliusza Borzyma) oraz Instytutu Muzykologii UW. Studia muzyczne ukończył w roku 1989, muzykologiczne zaś w 1990. Doktoryzował się w 2001 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (dysertacja pt. Estetyka ekspresjonizmu muzycznego. Z dziejów doktryny artystycznej Szkoły Wiedeńskiej; promotor – prof. dr hab. Zofia Helman). W Instytucie Muzykologii UW pracuje od 2002 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu teorii muzyki, teorii wychowania muzycznego oraz metodyki nauczania historii muzyki i analizy muzycznej; jest także opiekunem specjalizacji pedagogicznej studentów Instytutu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień dotyczących estetyki muzyki w kontekście interdyscyplinarnym oraz treści i metod pedagogiki muzycznej w szkolnictwie artystycznym i ogólnokształcącym.

Aktualne zainteresowania badawcze dra hab. Baranowskiego dotyczą poetyki muzycznej Aleksandra Skriabina oraz filozoficznych, estetycznych i psychologicznych uwarunkowań twórczości kompozytora.

Do pobrania: spis publikacji