Program MOST

Program Mobilności Studentów

Rekrutacja do Programu rozpoczęła się 15 kwietnia 2023 r. i potrwa do 15 maja 2023.

      

Materiały i wskazówki dostępne na stronie Programu MOST (kliknij na logo) oraz na stronie Biura ds. Obsługi Kształcenia: https://bok.uw.edu.pl/program-most-2/


Koordynatorka Programu MOST na Uniwersytecie Warszawskim:

mgr Agata Talaczyńska
Biuro ds. Obsługi Kształcenia
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Agata.Talaczynska@adm.uw.edu.pl
tel. 22 55 20 424


Koordynatorką Programu MOST w Instytucie Muzykologii UW:

dr Katarzyna Naliwajek
k.naliwajek@uw.edu.pl
Dyżury: czwartek, godz. 13.00-14.00 (sala B21)


Studia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego obejmują takie dziedziny, jak etnomuzykologia, antropologia, estetyka muzyki, akustyka muzyczna, psychologia muzyki, a także szeroki krąg problematyki związanej z historią i analizą muzyki, krytyką muzyczną, włączając muzykę popularną i jazz, a także muzykę współczesną. Zajęcia z teorii muzyki, nowych technik kompozytorskich, analizy słuchowej i metodologii pozwalają na opanowanie podstaw warsztatu muzykologa osobom nieposiadającym dotąd wykształcenia muzycznego. Zapraszamy!