Program MOST

Program Mobilności Studentów

Uwaga! Nowy Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST dostępny jest tutaj.

Na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej uaktualnione zostały wzory dokumentów dla studentów Programu MOST „Porozumienie o programie zajęć”, „Aneks do porozumienia o programie zajęć” oraz „Karta okresowych osiągnięć studenta” .

Program jest adresowany do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. Opiera się na zasadach programu wymiany studentów Socrates.

Koordynatorem Programu MOST jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA), na której stronie znaleźć można informacje o programie (kilknij na logo).

Więcej informacji oraz regulamin Programu znajduje się na  odpowiedniej stronie Biura Spraw Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego.

Aktualne informacje dotyczące ubiegania się o miejsce w Domach Studenta dostępne są na stronie BSS.


Koordynatorki uczelniane na Uniwersytecie Warszawskim

tel. 22 552-04-68

tel. 22 552-40-36

Koordynatorką Programu MOST w Instytucie Muzykologii jest dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek. Dyżury wtorek godz.15.10–16.10 (sala B21) 


Studia w Instytucie Muzykologii obejmują takie dziedziny, jak etnomuzykologia, antropologia, estetyka muzyki, akustyka muzyczna, psychologia muzyki, a także szeroki krąg problematyki związanej z historią i analizą muzyki, krytyką muzyczną (włączając muzykę popularną i jazz, a także muzykę współczesną). Zajęcia z teorii muzyki, analizy słuchowej i metodologii pozwalają na opanowanie podstaw warsztatu muzykologa osobom nie posiadającym dotąd wykształcenia muzycznego.