dr hab. Tomasz Nowak

Doktor habilitowany nauk o sztuce, absolwent studiów magisterskich w Instytucie Muzykologii UW (1997), studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UW (2003), Podyplomowych Studiów Teorii Tańca Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina (2005), oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania UW (2006). W latach 2004-2005 doskonalił swoją wiedzę i umiejętności podczas Warsztatów Choreologicznych w Instytucie Choreologii w Poznaniu. W latach 1997-2002 doktorant, 2003-2004 asystent, a od 2005 r. adiunkt w Instytucie Muzykologii UW. Od roku 2003 wykłada gościnnie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (wcześniej Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina). Gościnnie wykładał także w Wyższej Szkole Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach (2007-2009), Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2010), Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (2011-2015, 2021-22) i Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2018-19). Był inicjatorem i kierownikiem „Warsaw Gamelan Group” (2001-2006) oraz Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych (od 2009 r.). Zajmował się m.in. następującymi problemami badawczymi: proces przekazu tradycji muzycznej na Podhalu, tradycje muzyczne i taneczne społeczności polskiej na Wileńszczyźnie i Żytomierszczyźnie oraz mniejszości narodowych w Polsce, tradycje muzyczne Bali i Łużyc Górnych, przemiany koncepcji i formy tańca narodowego w Polsce, tradycyjna kultura taneczna na Podkarpaciu. Prowadził także badania terenowe na Podlasiu, Mazowszu, Dolnym Śląsku i na terenie dawnego Państwa Muszyńskiego. Autor czterech książek oraz osiemdziesięciu artykułów i rozdziałów w publikacjach naukowych. Jest członkiem International Council for Traditional Music, European Seminar in Ethnomusicology, Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (2011-15 sekretarz sekcji, 2015-17 sekretarz generalny ZKP), Polskiego Forum Choreologicznego (współzałożyciel, 2011-14 wiceprezes, 2014-17, 2020-22 prezes), Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego (inicjator, 2012-16 prezes, 2016-19 wiceprezes) oraz Polskiej Sekcji Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Art Traditionnels (od 2004 członek Rady Ekspertów). Laureat Nagrody “CLIO” 2006 i 2017, Nagrody im. ks. prof. Hieronima Feichta 2007 oraz Nagrody za najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej 2016. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Do pobrania: spis publikacji.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2051-2447