Dyżury

Dyżury pracowników IM w semestrze zimowym r. akad. 2023/2024

Imię i nazwisko Adres e-mail Dyżur
dr hab. Tomasz Baranowski tbaranowski@uw.edu.pl
dr hab. Irena Bieńkowska, prof. ucz. i.bienkowska@uw.edu.pl
dr Agnieszka Chwiłek a.chwilek@uw.edu.pl
prof. dr hab. Piotr Dahlig pdahlig@uw.edu.pl
dr Tomasz Górny
dr Mariusz Gradowski mariusz.gradowski@uw.edu.pl czwartek, godz.  11.30 do 12.30 (pokój C21)
dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. ucz. a.gruszczynska@uw.edu.pl
dr Ewelina Grygier e.grygier@uw.edu.pl
mgr Iwona Januszkiewicz-Rębowska ijanuszkiewicz@uw.edu.pl
dr hab. Tomasz Jeż, prof. ucz. tomasz.jez@uw.edu.pl
dr hab. Agnieszka Leszczyńska, prof. ucz. a.z.leszczynska@uw.edu.pl
dr hab. Iwona Lindstedt, prof. ucz. i.lindstedt@uw.edu.pl
dr hab. Sylwia Makomaska smakomaska@uw.edu.pl
dr Aneta Markuszewska amarkuszewska@uw.edu.pl
dr Dawid Martin dawid.martin@uw.edu.pl
dr Katarzyna Naliwajek k.naliwajek@uw.edu.pl
mgr Anastasiya Niakrasava a.niakrasava@uw.edu.pl
dr hab. Tomasz Nowak t.m.nowak@uw.edu.pl
dr hab. Szymon Paczkowski, prof. ucz. sz.paczkowski@uw.edu.pl
dr Emily Peppers e.peppers@uw.edu.pl
dr hab. Anna Ryszka-Komarnicka a.ryszka-komarnicka@uw.edu.pl
dr Paweł Siechowicz p.siechowicz@uw.edu.pl
dr Katarzyna Spurgjasz katarzyna.spurgjasz@uw.edu.pl

Dyżury pozostałe

Imię i nazwisko Adres e-mail Dyżur
mgr Inga Grześczak ingapani@o2.pl