Dyżury

Dyżury pracowników IM w semestrze letnim roku akad. 2023/2024

Imię i nazwisko Adres e-mail Dyżur
dr hab. Tomasz Baranowski tbaranowski@uw.edu.pl czwartek 16.30–17.30, pokój B21
dr hab. Irena Bieńkowska, prof. ucz. i.bienkowska@uw.edu.pl wtorek 10.30-11.30 po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
dr Agnieszka Chwiłek a.chwilek@uw.edu.pl wtorek 14.00–15.00, pokój B21
(proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)
prof. dr hab. Piotr Dahlig pdahlig@uw.edu.pl wtorek 13.00-14.00, pokój B26
dr Tomasz Górny czwartek 11.30-12.30, pokój B24 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy)
dr Mariusz Gradowski mariusz.gradowski@uw.edu.pl czwartek 11.30–12.30, pokój C21
dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. ucz. a.gruszczynska@uw.edu.pl czwartek 10:30–11:30, pokój C24 (proszę o wcześniejszy kontakt korespondencyjny)
dr Ewelina Grygier e.grygier@uw.edu.pl czwartek 14.00-15.00, pokój B26
mgr Iwona Januszkiewicz-Rębowska ijanuszkiewicz@uw.edu.pl
dr hab. Tomasz Jeż, prof. ucz. tomasz.jez@uw.edu.pl środa 8.30-9.30, dyżur online; proszę o wcześniejszy kontakt mailowy
dr hab. Agnieszka Leszczyńska, prof. ucz. a.z.leszczynska@uw.edu.pl czwartek 13.00–14.00, pokój C23
prof. dr hab. Iwona Lindstedt i.lindstedt@uw.edu.pl środa, 11.30–12.30, gab. dyr.
dr hab. Sylwia Makomaska smakomaska@uw.edu.pl wtorek 13.00–14.00, pokój C21
dr Aneta Markuszewska amarkuszewska@uw.edu.pl wtorek 12.00–13.00, pokój B24
dr Dawid Martin dawid.martin@uw.edu.pl
dr Katarzyna Naliwajek k.naliwajek@uw.edu.pl wtorek 13.00–14.00, pokój B21
mgr Anastasiya Niakrasava a.niakrasava@uw.edu.pl kontakt mailowy
dr hab. Tomasz Nowak t.m.nowak@uw.edu.pl wtorek 8.30-9.30, pokój B26 (proszę o wcześniejszy kontakt korespondencyjny)
dr hab. Szymon Paczkowski, prof. ucz. sz.paczkowski@uw.edu.pl ze względu na planowany wyjazd zagraniczny pozostaję do dyspozycji studentów po wcześniejszym kontakcie mailowym
dr Emily Peppers e.peppers@uw.edu.pl
dr hab. Anna Ryszka-Komarnicka a.ryszka-komarnicka@uw.edu.pl środa 12.00–13.00, pokój B24 (proszę o wcześniejsze zapowiedzenie się mailem)
dr Paweł Siechowicz p.siechowicz@uw.edu.pl wtorek 11.30-12.30, pokój B21
dr Katarzyna Spurgjasz katarzyna.spurgjasz@uw.edu.pl czwartek 14.00-15.00, pokój C22

Dyżury pozostałe

Imię i nazwisko Adres e-mail Dyżur
mgr Inga Grześczak ingapani@o2.pl Instytut Filologii Klasycznej