Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna

Stypendium socjalne w r.a. 2020/2021

  • Termin – aby otrzymać wyrównanie za październik wniosek należy złożyć do 30 października 2020 roku. W kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca.
  • Forma – wniosek składa się w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb.

Wniosek oraz oświadczenie o dochodach wraz z niezbędną dokumentacją można złożyć osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (budynek dydaktyczno-administracyjny, kampus główny) w poniedziałki i środy w godz. 10.00-13.00 lub wysłać drogą pocztową na adres:

Koordynator ds. stypendium socjalnego

Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 

Funkcję koordynatora ds. stypendialnych WNKS pełni p. Katarzyna Śniecińska k.sniecinska@uw.edu.pl

 

Regulamin świadczeń dla studentów: 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5071/M.2019.318.Zarz.142.pdf

  • Zasady ustalenia składu rodziny wnioskodawcy oraz wysokości dochodu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  • Wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

UWAGA:

Zgodnie z Regulaminem każda z dorosłych osób w rodzinie powinna złożyć oświadczenie o aktualnej sytuacji dochodowej (służą do tego wzory oświadczeń A i B). Obowiązkowe jest również złożenie oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (wzór oświadczenia do pobrania z USOSweb w trakcie składania wniosku).

Oświadczenie A – dla osób, które uzyskują dochód z tego samego podlegającego opodatkowaniu źródła, co w 2019 r.

Oświadczenie B – dla osób, które nie wykazały dochodu na zaświadczeniu z US lub całość ich dochodu z zaświadczenia została utracona.

Oświadczenie C – zamiast ZUS dla studentów – można z niego skorzystać, jeśli student nie złożył zeznania podatkowego (i jest na to zaświadczenie z US) i jest w sytuacji, w której podlega ubezpieczeniu rodziców (ma mniej niż 26 lat). Oświadczenie to w żadnym wypadku nie zastępuje zaświadczenia z ZUS od osób, które złożyły zeznanie podatkowe za 2019 r.

Oświadczenie D – wzór ogólny

Oświadczenie_podlegający opodatkowaniu

AKADMIKI w roku ak. 2022/2023 – https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-wnioskowaniu-o-miejsce-w-domu-studenta/