Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna

Na wniosek Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Muzykologii UW powołana jest Komisja Stypendialna. W zakres jej obowiązków wchodzi przede wszystkim comiesięczne ustanawianie wysokości stypendiów naukowych, socjalnych, dopłat do domów studenckich oraz, w szczególnych przypadkach i na specjalną prośbę studentów, zapomóg pieniężnych. Komisja Stypendialna rozdziela również miejsca w Domu Studenta. Kontakt z przedstawicielami Komisji Stypendialnej pod adresem e-mail:  stypendia.imuz@uw.edu.pl

Dyżury Komisji Stypendialnej odbywają się w środy od godz. 15.00 -16.00 w pokoju A4.
Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy (stypendia.imuz@uw.edu.pl).

 

Stypendia socjalne

Link do Zarządzenia nr 142  Rektora UW z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów UW, wraz z zasadami ustalania składu rodziny oraz wysokości dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, oraz wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu na osobę w rodzinie oraz sytuację materialną i dochodową wnioskodawcy.
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5071/M.2019.318.Zarz.142.pdf
Zgodnie z nowym Regulaminem każda z dorosłych osób w rodzinie powinna złożyć oświadczenie o aktualnej sytuacji dochodowej (oświadczenia A i B oraz są obowiązkowe). Obowiązkowe jest również złożenie oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. Złożenie oświadczeń nie zwalnia z dołączenia do wniosku kompletu wymaganych dokumentów (załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW).

Miejsce składania dokumentów: wszelkie wnioski należy składać do koordynatora ds. stypendium socjalnego p. Katarzyny Śniecińskiej w Dziekanacie ds. Studenckich WH.