Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna

Stypendium na semestr letni r.a. 2019/2020

Od 10 lutego 2020 r. w USOSweb można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni r.a. 2019/2020. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu składania wniosków (szczególnie w przypadku osób, które wnioskowały o stypendium na semestr zimowy) znajdują się w pliku pdf w infoboksie na stronie Wniosków w USOSweb.

Skład Komisji ds. Stypendium Socjalnego Wydziału Historycznego:
Katarzyna Śniecińska – przewodnicząca Komisji / koordynator ds. stypendialnych
Ewelina Kucharska
Judyta Majkowska
Marta Wardaszko-Bareja

Adres mailowy: komisjastypendialna.wh@uw.edu.pl

Miejsce składania wniosków: dziekanat ds. studenckich WH (budynek dydaktyczno-administracyjny) w godzinach przyjęć interesantów

Adres:
Koordynator ds. stypendium socjalnego
Uniwersytet Warszawski
Wydział Historyczny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

WAŻNE!  Wniosek oraz oświadczenie o dochodach składane w systemie USOSweb muszą zostać dostarczone do koordynatora w formie papierowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia, jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku.

Zgodnie z nowym Regulaminem każda z dorosłych osób w rodzinie powinna złożyć oświadczenie o aktualnej sytuacji dochodowej (oświadczenia A i B oraz są obowiązkowe). Obowiązkowe jest również złożenie oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. Złożenie oświadczeń nie zwalnia z dołączenia do wniosku kompletu wymaganych dokumentów (załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW).

Oświadczenie A – dla osób, które uzyskują dochód z tego samego podlegającego opodatkowaniu źródła, co w 2018 r.
Oświadczenie B – dla osób, które nie wykazały dochodu na zaświadczeniu z US lub całość ich dochodu z zaświadczenia została utracona.
Oświadczenie C – zamiast ZUS dla studentów – można z niego skorzystać, jeśli student nie złożył zeznania podatkowego (i jest na to zaświadczenie z US) i jest w sytuacji, w której podlega ubezpieczeniu rodziców (ma mniej niż 26 lat). Oświadczenie to w żadnym wypadku nie zastępuje zaświadczenia z ZUS od osób, które złożyły zeznanie podatkowe za 2018 r.
Oświadczenie D – wzór ogólny

A_oświadczenie_brak_zmian_w_zatrudnieniu
B_oswiadczenie_aktualna_sytuacja_zarobkowa
C_oswiadczenie_o_KRUS_brak_ubezp_w_ZUS
D_oswiadczenie_ogolne
oswiadczenie_niepodlegajacy_opodatkowaniu

Stypendia socjalne

Link do Zarządzenia nr 142  Rektora UW z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów UW, wraz z zasadami ustalania składu rodziny oraz wysokości dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, oraz wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu na osobę w rodzinie oraz sytuację materialną i dochodową wnioskodawcy.
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5071/M.2019.318.Zarz.142.pdf

Miejsce składania dokumentów: wszelkie wnioski należy składać do koordynatora ds. stypendium socjalnego p. Katarzyny Śniecińskiej w Dziekanacie ds. Studenckich WH.