Procedury jakości kształcenia

Uchwała Rady Dydaktycznej IM w sprawie określenia szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku Muzykologia

Wykaz zagadnień na egzamin licencjacki

Wzór recenzji pracy dyplomowej

Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (pobierz)


Instrukcje do Zarządzenia nr 120 Rektora UW z 5 czerwca 2020 roku określające składanie prac dyplomowych w APD i elektronicznego wypełniania protokołów egzaminów dyplomowych:

1. Strona tytułowa pracy dyplomowej – obowiązujący w Uniwersytecie Warszawskim wzór pracy dyplomowej
2. Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów
3. Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów
4. Protokół w APD – instrukcja dla KJD i Komisji egzaminacyjnej
5. Protokół w APD – instrukcja dla Dziekanatów
6. Dokumenty do teczki studenta – instrukcja dla Dziekanatów

Więcej szczegółów: https://apd.uw.edu.pl/documents/page/prace_licencjackie_i_magisterskie/


Nowy druk oświadczenia dla osób, które chciałyby skorzystać z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej i  zgodnie z § 13 ust 5 i 6 mogą w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów ubiegać się o wznowienie studiów bez obowiązku uzupełniania różnic programowych.

Pobierz