dr hab. Tomasz Jeż, prof. ucz.

Studiował muzykologię w Warszawie, Getyndze i Berlinie (jako stypendysta DAAD). Od roku 2002 jest zatrudniony w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie na stanowisku profesora uczelni. W ramach programu „Kolumb” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbył w roku 2007/08 staż naukowy w Archivum Romanum Societatis Iesu. Jest autorem czterech książek, pięciu tomów krytycznych edycji muzykaliów i osiemdziesięciu artykułów, poświęconych zagadnieniom źródłoznawczym i ideowym aspektom kultury muzycznej. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest kultura muzyczna Europy środkowej w czasach nowożytnych.

W latach 2015–2021 był kierownikiem projektu badawczego pt. Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565–1773), finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Efekty tej współpracy zainicjowały działanie założonej przezeń serii wydawniczej Fontes Musicae in Polonia, obejmującej katalogi muzykaliów, edycje faksymilowe źródeł, monografie tematyczne oraz edycje krytyczne repertuaru muzycznego. Publikacje tej serii – których autorami są naukowcy z wielu ośrodków badawczych Europy – drukowane są w wersji papierowej i cyfrowej, dostępnej na stronie www.fontesmusicae.pl

tomasz.jez@uw.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Tomasz-Jez
https://uw.academia.edu/tomaszjez
orcid.org/0000-0002-7419-3672
PBN-ID: 3930106

Do pobrania: spis publikacji