dr Sylwia Makomaska

Jest adiunktem w Instytucie Muzykologii UW (Zakład Muzykologii Systematycznej); absolwentka muzykologii na Wydziale Historycznym UW (2002) oraz politologii (specjalność: dziennikarstwo) w Collegium Civitas (2003). W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji pt. Występowanie różnych rodzajów słuchu absolutnego w środowisku młodzieży polskich szkół muzycznych przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Rakowskiego. W 2010 roku odbyła staż dydaktyczny w Centre for International Research on Creativity Learning in Education (CIRCLE) na Roehampton University w Londynie (opiekun naukowy: prof. David J. Hargreaves).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej psychologii muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem psychoakustyki, poznawczej i społecznej psychologii muzyki, a także obejmują interdyscyplinarną problematykę dotyczącą roli muzyki w komunikacji społecznej.

Uczestniczyła w realizacji projektów badawczych dotyczących percepcji wysokości muzycznej we współpracy z Katedrą Akustyki Muzycznej Uniwersytetu im. F. Chopina w Warszawie. W latach 2013-2018 brała udział w międzynarodowym projekcie prowadzonym przez prof. Ken’ichi Miyazaki (Niigata University, Japonia)  dotyczącym  badań porównawczych nad występowaniem słuchu absolutnego w krajach europejskich i azjatyckich. Od 2017 roku realizuje projekt badawczy „Tapeta akustyczna” w przestrzeni publicznej – od musique d’ameublement do audiomarketingu, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA 12 nr 2016/23/D/HS2/01773).

Od 2013 roku koordynuje współpracę Instytutu Muzykologii z Fundacją „Jestem” , która wspiera osoby dorosłe zmagające się z chorobami przewlekłymi i nieuleczalnymi.

Do pobrania: spis publikacji