dr hab. Irena Bieńkowska, prof. ucz.

Ukończyła studia w Instytucie Muzykologii UW (1994), gdzie otrzymała tytuł mgr na podstawie pracy pt.: Kultura muzyczna na dworze Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” (17021762) w Nieświeżu, napisanej pod kierunkiem prof. Mirosława Perza. W latach 1994–1998 odbyła studia doktoranckie w tymże Instytucie, uzyskując w 1999 roku tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Muzyka Giovanniego Battisty Coccioli. Od 2000 jest adiunktem w Zakładzie Historii Muzyki Polskiej Instytutu Muzykologii UW.

W obszarze jej zainteresowań naukowych mieści się historia muzyki średniowiecza i renesansu, historia muzyki polskiej XVI–XVIII oraz dzieje patronatu muzycznego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej w XVII–XVIII wieku. Opublikowała książkę Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa 2013.

Do pobrania: spis publikacji

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7375-8715

Strona domowa: http://irenabienkowska.pl/o-mnie