prof. dr hab. Piotr Dahlig

Ukończył studia w Instytucie Muzykologii UW (1972-1977). Od 1975 specjalizuje się w etnomuzykologii. Tematyka jego pracy magisterskiej (1977) obejmowała wąskozakresowe wątki muzyczne pogranicza polskiego południowo-wschodniego. Tematyka pracy doktorskiej (1983) dotyczyła zaś ludowej praktyki muzycznej w Polsce w perspektywie wypowiedzi wykonawców.

W latach 1977–1983 był asystentem w Instytucie Muzykologii, a od 1983 w Instytucie Sztuki PAN (Zakład Historii Muzyki, Pracownia Folkloru). Opiekuje się zbiorami Archiwum Fonograficznego im. Mariana Sobieskiego (nagrania pieśni ludowych i melodii instrumentalnych od 1904 r.) i uzupełnia zbiory IS własnymi nagraniami i filmami terenowymi – ok. 20. 000 nagrań pieśni i melodii instrumentalnych, rejestracje tańców, gry instrumentalistów, widowisk ludowych i teatrów wiejskich ze wszystkich regionów Polski i krajów ościennych. W 2000 uzyskał stopień dr. hab. na podstawie pracy: Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną i elitarną Polski międzywojennej. Od 2002 profesor nadzwyczajny na Wydziale Historycznym UW. Od 2003 jest kierownikiem Zakładu Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii UW.

Jest członkiem International Council for Traditional Music (Unesco), Society for Music Education, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Etnochoreologicznego. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych poświęconych etnicznym, ludowym, plemiennym kulturom muzycznym, instrumentom muzycznym, źródłom do historii muzyki itp. Prowadził wykłady na UW, w Akad. Muz. w Wwie, na UMK w Toruniu z dziedziny kultur muzycznych i muzyki (etnicznej, ludowej) polskiej i narodów europejskich oraz teorii wychowania muzycznego. Jest również wykładowcą z dziedziny folkloru muzycznego na kursach dla nauczycieli w szkolnictwie powszechnym i muzycznym.

Aktualne tematy badawcze: muzyka tradycyjna a migracje, przesiedlenia, diaspory; tradycje etniczne w twórczości kompozytorów europejskich pierwszej połowy XX w.; teatr wiejski jako zjawisko społeczne i artystyczne; mazurki Fryderyka Chopina jako problem etnomuzykologiczny.