Prof. Mieczysław Tomaszewski 1921-2019

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Profesora Mieczysława Tomaszewskiego. Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla polskiej muzykologii. Pozostaje jednak Jego bogate dziedzictwo – wspaniały dorobek w zakresie studiów nad twórczością Fryderyka Chopina, pieśnią romantyczną i pionierskie, jakże inspirujące prace z zakresu analizy i interpretacji dzieła muzycznego.
Poza wszystkim zachowamy w pamięci jego postać, pełną niezwykłej energii, badawczego zapału i wielkiej miłości do muzyki.
Rodzinie Zmarłego Profesora składam wyrazy najgłębszego współczucia w imieniu własnym oraz pracowników i studentów Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 Zbigniew Skowron

Plan zajęć na semestr letni 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Plan zajęć dostępny jest już plan zajęć na semestr letni bieżącego roku akademickiego. Drobne korekty w planie zajęć zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Finansowanie inicjatyw studenckich

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,
ubiegłoroczny konkurs na tzw. minigranty studenckie cieszył się dużym zainteresowaniem, w związku z czym Dziekan podjęła decyzję o kontynuacji programu i stworzeniu w jego ramach nowego modułu.
(więcej…)

Zniżki na bilety

Miło nam poinformować, że Dyrekcja Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie wyraziła zgodę na udzielenie 75% zniżek na bilety studentom muzykologii ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju.