Pracownicy i doktoranci

Imię i nazwisko Stanowisko E-mail Pokój Tel.
dr hab. Tomasz Baranowski adiunkt tbaranowski@uw.edu.pl wejście B, II p., B21 22 55 215 45
dr Agnieszka Chwiłek asystent a.chwilek@uw.edu.pl wejście B, II p., B21 22 55 215 45
prof. dr hab. Iwona Lindstedt profesor i.lindstedt@uw.edu.pl wejście B, II p., B21 22 55 215 45
dr Katarzyna Naliwajek adiunkt k.naliwajek@uw.edu.pl wejście B, II p., B21 22 55 215 45
dr Paweł Siechowicz adiunkt p.siechowicz@uw.edu.pl wejście B, II p., B21 22 55 215 45
dr hab. Szymon Paczkowski, prof. ucz. profesor uczelni
kierownik Katedry Historii Muzyki
sz.paczkowski@uw.edu.pl wejście B, II p., B24 22 55 215 46
dr hab. Anna Ryszka-Komarnicka adiunkt a.ryszka-komarnicka@uw.edu.pl wejście B, II p., B24 22 55 215 46
dr Aneta Markuszewska adiunkt amarkuszewska@uw.edu.pl wejście B, II p., B24 22 55 215 46
dr Tomasz Górny adiunkt tp.gorny@uw.edu.pl wejście B, II p., B24 22 55 215 46
dr hab. Agnieszka Leszczyńska, prof. ucz. profesor uczelni a.z.leszczynska@uw.edu.pl wejście C, II p., C22-23 22 55 215 40
dr hab. Irena Bieńkowska, prof. ucz. adiunkt i.bienkowska@uw.edu.pl wejście C, II p., C22-23 22 55 215 40
dr hab. Tomasz Jeż, prof. ucz. profesor uczelni tomasz.jez@uw.edu.pl wejście C, II p., C22-23 22 55 215 40
dr Emily Peppers adiunkt e.peppers@uw.edu.pl wejście C, II p., C22-23 22 55 215 40
dr Katarzyna Spurgjasz adiunkt katarzyna.spurgjasz@uw.edu.pl wejście C, II p., C22-23 22 55 215 40
prof. dr hab. Piotr Dahlig profesor pdahlig@uw.edu.pl wejście B, II p., B26 22 55 215 43
dr hab. Tomasz Nowak, prof. ucz. profesor uczelni
kierownik Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej
t.m.nowak@uw.edu.pl wejście B, II p., B26 22 55 215 43
dr Ewelina Grygier starszy asystent e.grygier@uw.edu.pl wejście B, II p., B26 22 55 215 43
dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. ucz. profesor uczelni a.gruszczynska@uw.edu.pl wejście C, II p., C24 22 55 215 41
dr hab. Sylwia Makomaska adiunkt smakomaska@uw.edu.pl wejście C, II p., C24 22 55 215 41
dr Mariusz Gradowski adiunkt mariusz.gradowski@uw.edu.pl wejście C, II p., C24 22 55 215 41
mgr Anastasiya Niakrasava pracownik nieetatowy a.niakrasava@uw.edu.pl wejście C, II p., C24 22 55 215 41
dr Dawid Martin pracownik nieetatowy dawid.martin@uw.edu.pl sala gamelanowa

Pracownicy emerytowani

doc. dr Andrzej Chodkowski

prof. dr hab. Anna Czekanowska (1929–2021)

prof. dr hab. Zofia Helman

prof. dr hab. Mirosław Perz (1933–2023)

prof. dr hab. Irena Poniatowska

prof. dr hab. Zbigniew Skowron

dr Elżbieta Zwolińska

prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek

prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska

Doktoranci

Imię i nazwisko Afiliacja E-mail
mgr Izabela Andrzejak Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska i.andrzejak@uw.edu.pl
mgr Tomasz Barszcz Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych t.barszcz@uw.edu.pl
mgr Ewa Bogula Katedra Historii Muzyki e.bogula@uw.edu.pl
mgr Tomasz Fatalski Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych t.fatalski@uw.edu.pl
mgr Michał Jagosz Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych m.jagosz@uw.edu.pl
mgr Jan Lech Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych jan_lech@uw.edu.pl
mgr Maria Opałka Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych mm.peryt@uw.edu.pl
mgr Maria Polaszek Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
mgr Sonia Rzepka Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych sonia.rzepka@uw.edu.pl
mgr Jakub Skrzeczkowski Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
j.skrzeczkows3@student.uw.edu.pl
mgr Michał Sołtysik Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych m.soltysik@uw.edu.pl
mgr Barbara Śnieżek Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych b.sniezek@uw.edu.pl
mgr Joanna Surma Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska joanna.surma@student.uw.edu.pl
mgr Klara Amelia Zienkiewicz Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych ka.zienkiewicz@uw.edu.pl