Pracownicy

Zakład Teorii i Estetyki Muzyki

tel.: 22 55 215 44, 22 55 215 45
wejście B, II p. pokój B21
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
prof. dr hab. Zbigniew Skowron profesor, Kierownik Zakładu z.skowron@uw.edu.pl
prof. dr hab. Zofia Helman profesor emerytowana
dr hab. Tomasz Baranowski adiunkt tbaranowski@uw.edu.pl
dr Agnieszka Chwiłek asystent a.chwilek@uw.edu.pl
dr hab. Iwona Lindstedt profesor uczelni i.lindstedt@uw.edu.pl
dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek adiunkt k.naliwajek@uw.edu.pl

Zakład Powszechnej Historii Muzyki

tel.: 22 55 215 46
wejście B, II p., pokój B24
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
dr hab. Szymon Paczkowski adiunkt, Kierownik Zakładu sz.paczkowski@uw.edu.pl
prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska profesor emerytowana a.zorawska-witkowska@uw.edu.pl
prof. dr hab. Irena Poniatowska profesor emerytowana
doc. dr Andrzej Chodkowski docent emerytowany
dr hab. Anna Ryszka-Komarnicka adiunkt a.ryszka-komarnicka@uw.edu.pl
dr Aneta Markuszewska adiunkt amarkuszewska@uw.edu.pl
dr Tomasz Górny adiunkt tomaszgoorny@gmail.com
mgr Viktoryia Antonchyk asystent v.antonchyk@student.uw.edu.pl

Zakład Historii Muzyki Polskiej

tel.: 22 55 215 39, 22 55 215 40
wejście C, II p., pokoje C22 i C23
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
dr hab. Agnieszka Leszczyńska adiunkt, Kierownik Zakładu a.z.leszczynska@uw.edu.pl
prof. dr hab. Mirosław Perz profesor emerytowany
dr Elżbieta Zwolińska starszy wykładowca emerytowany e.m.zwolinska@uw.edu.pl
dr hab. Irena Bieńkowska adiunkt i.bienkowska@uw.edu.pl
dr hab. Tomasz Jeż adiunkt tomasz.jez@uw.edu.pl

Zakład Etnomuzykologii

tel.: 22 55 215 43
wejście B, II p., pokój B26
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
prof. dr hab. Piotr Dahlig profesor, Kierownik Zakładu pdahlig@poczta.onet.pl
prof. dr hab. Anna Czekanowska profesor emerytowana
dr hab. Tomasz Nowak adiunkt t.m.nowak@uw.edu.pl

Zakład Muzykologii Systematycznej

tel.: 22 55 215 41
wejście C, II p., pokój C24
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek profesor emerytowana s.kominek@uw.edu.pl
dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska profesor UW, Kierownik Zakładu a.gruszczynska@uw.edu.pl
dr Sylwia Makomaska adiunkt smakomaska@uw.edu.pl
dr Mariusz Gradowski asystent mariusz.gradowski@uw.edu.pl
mgr Anastasiya Niakrasava asystent a.niakrasava@uw.edu.pl

Doktoranci

Imię i nazwisko Zakład E-mail
mgr Stefano Bartolomei Zakład Powszechnej Historii Muzyki stefansic@interia.pl
mgr Wojciech Bernatowicz Zakład Teorii i Estetyki Muzyki wojber@gmail.com
mgr Ewa Bogula Zakład Powszechnej Historii Muzyki e.bogula@gmail.com
mgr Ewa Chamczyk Zakład Powszechnej Historii Muzyki ewa.chamczyk@gmail.com
mgr Agnieszka Cieślak Zakład Muzykologii Systematycznej a.cieslak@student.uw.edu.pl
mgr Joanna Dubrawska-Stępniewska Zakład Muzykologii Systematycznej jdubrawska@gmail.com
mgr Jacek Iwaszko Zakład Historii Muzyki Polskiej jacek.iwaszko@student.uw.edu.pl
mgr Agnieszka Jeż Zakład Etnomuzykologii a.jez3@student.uw.edu.pl
mgr Michał Klubiński Zakład Teorii i Estetyki Muzyki mklubinski@gmail.com
mgr Oskar Łapeta Zakład Powszechnej Historii Muzyki oskar.lapeta@gmail.com
mgr Dawid Martin Zakład Etnomuzykologii dawid.martin@uw.edu.pl
mgr Mateusz Melski Zakład Teorii i Estetyki Muzyki mateusz.melski@student.uw.edu.pl
mgr Anastasiya Niakrasava Zakład Etnomuzykologii a.niakrasava@uw.edu.pl
mgr Przemysław Piłaciński Zakład Muzykologii Systematycznej p.pilacinski@student.uw.edu.pl
mgr Katarzyna Płońska Zakład Powszechnej Historii Muzyki katarzynaplonska@uw.edu.pl
mgr Alaksandr Porakh Zakład Teorii i Estetyki Muzyki a.porakh@uw.edu.pl
mgr Paweł Siechowicz Zakład Teorii i Estetyki Muzyki pawelsiechowicz@student.uw.edu.pl
mgr Katarzyna Spurgjasz Zakład Historii Muzyki Polskiej katarzyna.spurgjasz@gmail.com
mgr Temina Sulumuna Zakład Historii Muzyki Polskiej t.sulumuna@student.uw.edu.pl
mgr Marta Tabakiernik Zakład Teorii i Estetyki Muzyki marta.tabakiernik@gmail.com
mgr Maryna Terletska Zakład Historii Muzyki Polskiej mari.terletska@gmail.com