Pracownicy i doktoranci

Imię i nazwisko Stanowisko E-mail Pokój Tel.
dr hab. Tomasz Baranowski adiunkt tbaranowski@uw.edu.pl wejście B, II p., B21 22 55 215 45
dr Agnieszka Chwiłek asystent a.chwilek@uw.edu.pl wejście B, II p., B21 22 55 215 45
dr hab. Iwona Lindstedt profesor uczelni i.lindstedt@uw.edu.pl wejście B, II p., B21 22 55 215 45
dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek adiunkt k.naliwajek@uw.edu.pl wejście B, II p., B21 22 55 215 45
dr Paweł Siechowicz asystent p.siechowicz@uw.edu.pl wejście B, II p., B21 22 55 215 45
dr hab. Szymon Paczkowski

profesor uczelni

kierownik Katedry Historii Muzyki

sz.paczkowski@uw.edu.pl wejście B, II p., B24 22 55 215 46
dr hab. Anna Ryszka-Komarnicka adiunkt a.ryszka-komarnicka@uw.edu.pl wejście B, II p., B24 22 55 215 46
dr Aneta Markuszewska adiunkt amarkuszewska@uw.edu.pl wejście B, II p., B24 22 55 215 46
dr Tomasz Górny adiunkt tp.gorny@uw.edu.pl wejście B, II p., B24 22 55 215 46
dr Viktoryia Antonchyk asystent v.antonchyk@uw.edu.pl wejście B, II p., B24 22 55 215 46
dr hab. Agnieszka Leszczyńska adiunkt a.z.leszczynska@uw.edu.pl wejście C, II p., C22-23 22 55 215 40
dr hab. Irena Bieńkowska adiunkt i.bienkowska@uw.edu.pl wejście C, II p., C22-23 22 55 215 40
dr hab. Tomasz Jeż profesor uczelni tomasz.jez@uw.edu.pl wejście C, II p., C22-23 22 55 215 40
prof. dr hab. Piotr Dahlig profesor pdahlig@uw.edu.pl wejście B, II p., B26 22 55 215 43
dr hab. Tomasz Nowak

adiunkt

kierownik Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej

t.m.nowak@uw.edu.pl wejście B, II p., B26 22 55 215 43
dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, profesor uczelni a.gruszczynska@uw.edu.pl wejście C, II p., C24 22 55 215 41
dr Sylwia Makomaska adiunkt smakomaska@uw.edu.pl wejście C, II p., C24 22 55 215 41
dr Mariusz Gradowski adiunkt mariusz.gradowski@uw.edu.pl wejście C, II p., C24 22 55 215 41
mgr Anastasiya Niakrasava asystent a.niakrasava@uw.edu.pl wejście C, II p., C24 22 55 215 41

Pracownicy emerytowani

 

doc. dr Andrzej Chodkowski

prof. dr hab. Anna Czekanowska

prof. dr hab. Zofia Helman

prof. dr hab. Mirosław Perz

prof. dr hab. Irena Poniatowska

prof. dr hab. Zbigniew Skowron

dr Elżbieta Zwolińska

prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek

prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska

Doktoranci

Imię i nazwisko Zakład E-mail
mgr Ewa Bogula Zakład Powszechnej Historii Muzyki e.bogula@uw.edu.pl
mgr Ewa Chamczyk Zakład Powszechnej Historii Muzyki ewa.chamczyk@uw.edu.pl
mgr Tomasz Fatalski Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych t.fatalski@student.uw.edu.pl
mgr Agnieszka Jeż Zakład Etnomuzykologii a.jez3@student.uw.edu.pl
mgr Michał Klubiński Zakład Teorii i Estetyki Muzyki mklubinski@gmail.com
mgr Jan Lech Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych jan_lech@student.uw.edu.pl
mgr Mateusz Melski Zakład Teorii i Estetyki Muzyki mateusz.melski@student.uw.edu.pl
mgr Anastasiya Niakrasava Zakład Etnomuzykologii a.niakrasava@uw.edu.pl
mgr Maria Opałka Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych mm.peryt@uw.edu.pl
mgr Sonia Rzepka Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych sonia.rzepka@uw.edu.pl
dr Temina Sulumuna Zakład Historii Muzyki Polskiej t.sulumuna@student.uw.edu.pl
mgr Barbara Śnieżek Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych b.sniezek@uw.edu.pl
mgr Maryna Terletska Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych mari.terletska@gmail.com