Pracownicy

Zakład Teorii i Estetyki Muzyki

tel.: 22 55 215 44, 22 55 215 45
wejście B, II p. pokój B21
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
dr hab. Tomasz Baranowski adiunkt tbaranowski@uw.edu.pl
dr Agnieszka Chwiłek asystent a.chwilek@uw.edu.pl
dr hab. Iwona Lindstedt, prof. ucz. profesor uczelni i.lindstedt@uw.edu.pl
dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek adiunkt k.naliwajek@uw.edu.pl
dr Paweł Siechowicz asystent pawelsiechowicz@student.uw.edu.pl
Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Zofia Helman

prof. dr hab. Zbigniew Skowron


Zakład Powszechnej Historii Muzyki

tel.: 22 55 215 46
wejście B, II p., pokój B24
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
dr hab. Szymon Paczkowski, prof. ucz. profesor uczelni, kierownik Zakładu sz.paczkowski@uw.edu.pl
dr hab. Anna Ryszka-Komarnicka adiunkt a.ryszka-komarnicka@uw.edu.pl
dr Aneta Markuszewska adiunkt amarkuszewska@uw.edu.pl
dr Tomasz Górny adiunkt tp.gorny@uw.edu.pl
dr Viktoryia Antonchyk asystent v.antonchyk@uw.edu.pl
Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Irena Poniatowska

prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska

doc. dr Andrzej Chodkowski


Zakład Historii Muzyki Polskiej

tel.: 22 55 215 39, 22 55 215 40
wejście C, II p., pokoje C22 i C23
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
dr hab. Agnieszka Leszczyńska adiunkt, kierownik Zakładu a.z.leszczynska@uw.edu.pl
dr hab. Irena Bieńkowska adiunkt i.bienkowska@uw.edu.pl
dr hab. Tomasz Jeż, prof. ucz. profesor uczelni tomasz.jez@uw.edu.pl
Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Mirosław Perz

dr Elżbieta Zwolińska


Zakład Etnomuzykologii

tel.: 22 55 215 43
wejście B, II p., pokój B26
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
prof. dr hab. Piotr Dahlig profesor, kierownik Zakładu pdahlig@uw.edu.pl
dr hab. Tomasz Nowak adiunkt t.m.nowak@uw.edu.pl
Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Anna Czekanowska


Zakład Muzykologii Systematycznej

tel.: 22 55 215 41
wejście C, II p., pokój C24
Imię i nazwisko Stanowisko E-mail
dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. ucz. profesor uczelni, kierownik Zakładu a.gruszczynska@uw.edu.pl
dr Sylwia Makomaska adiunkt smakomaska@uw.edu.pl
dr Mariusz Gradowski asystent mariusz.gradowski@uw.edu.pl
mgr Anastasiya Niakrasava asystent a.niakrasava@uw.edu.pl
Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek

Doktoranci

Imię i nazwisko Zakład E-mail
mgr Ewa Bogula Zakład Powszechnej Historii Muzyki e.bogula@uw.edu.pl
mgr Ewa Chamczyk Zakład Powszechnej Historii Muzyki ewa.chamczyk@uw.edu.pl
mgr Agnieszka Jeż Zakład Etnomuzykologii a.jez3@student.uw.edu.pl
mgr Michał Klubiński Zakład Teorii i Estetyki Muzyki mklubinski@gmail.com
mgr Jan Lech Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych janwlech92@gmail.com
mgr Mateusz Melski Zakład Teorii i Estetyki Muzyki mateusz.melski@student.uw.edu.pl
mgr Anastasiya Niakrasava Zakład Etnomuzykologii a.niakrasava@uw.edu.pl
mgr Maria Opałka Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych mm.peryt@uw.edu.pl
mgr Sonia Rzepka Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych sonia.rzepka@gmail.com
dr Temina Sulumuna Zakład Historii Muzyki Polskiej t.sulumuna@student.uw.edu.pl
mgr Barbara Śnieżek Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych b.sniezek@uw.edu.pl
mgr Maryna Terletska Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych mari.terletska@gmail.com