Erasmus

Erasmus jest programem współpracy międzynarodowej przeznaczonym dla uczelni, ich studentów i pracowników, realizowanym jako cześć programu „Uczenie się przez całe życie”. Od 1 stycznia 2014 roku program „Uczenie sie przez całe życie” został zastąpiony programem Erasmus+. (kliknij na logo).

Wstępne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW na stypendia Erasmus+ znaleźć można na www.bwz.uw.edu.pl.


Koordynatorem ds. mobilności w Instytucie Muzykologii jest dr Tomasz Górny. W sprawie wyjazdów na stypendium w ramach programu Erasmus prosimy o kontakt mailowy: tp.gorny@uw.edu.pl.