Dyrekcja

Dyrektor: dr hab. Iwona Lindstedt, prof. UW

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych: dr Mariusz Gradowski

Zastępca dyrektora ds. studenckich: dr Agnieszka Chwiłek