Dyrekcja

Dyrektor: dr hab. Iwona Lindstedt, prof. UW

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych: dr Tomasz Górny

Zastępca Dyrektora ds. studenckich: dr Mariusz Gradowski