Dyrekcja

Dyrektor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron

Zastępca dyrektora ds. ogólnych: dr Agnieszka Chwiłek

Zastępca dyrektora ds. studenckich: dr hab. Tomasz Nowak