Dyrekcja

Dyrektor: prof. dr hab. Iwona Lindstedt

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych: dr Tomasz Górny

Zastępca Dyrektora ds. studenckich: dr Mariusz Gradowski