Granty

źródło finansowania tytuł grantu termin zakończenia

KE (Horyzont 2020)

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

Musical Materialities and Conduits of Culture: Reveaing the Hidden Histories of Music during Poland’s 'Golden Age’ (c. 1475–1600)

Kierownik grantu: dr Emily Peppers

01.09.2026

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zabytki muzycznego dziedzictwa oraz ścieżki kultury: odkrywanie ukrytych historii muzyki w czasie polskiego „złotego wieku” (1475–1600)

Kierownik grantu: dr Emily Peppers

01.09.2026

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Słownik Muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku

Kierownik grantu: dr hab. Irena Bieńkowska

05.04.2025
Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
(Uniwersytet Warszawski, Ministerstwo Edukacji i Nauki)

Nowe źródła – nowe perspektywy

Kierownik grantu: dr Tomasz Górny

30.06.2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wykorzystanie efektów badań etnomuzykologicznych w dydaktyce i projektach artystycznych

Kierownik grantu: mgr Anastasiya Niakrasava

28.02.2023

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Korespondencja Fryderyka Chopina – wydanie źródłowo-krytyczne, tom III (czerwiec 1839 – październik 1849)

Kierownik grantu: prof. dr hab. Zbigniew Skowron

28.12.2022

Narodowe Centrum Nauki

Opus

W cieniu kapeli królewskiej. Muzyka i patronat muzyczny ministrów dworu polsko-saskiego w czasach panowania Augusta II i Augusta III – Jakoba Henryka Flemminga, Christopha Augusta Wackerbartha i Aleksandra Sułkowskiego

Kierownik grantu: dr hab. Szymon Paczkowski, prof. ucz.

24.01.2022

Narodowe Centrum Nauki

Beethoven

PASTICCIO. Sposoby przygotowania atrakcyjnych oper

Kierownik grantu: dr Aneta Maruszewska

02.05.2022

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565–1773)

Kierownik grantu: dr hab. Tomasz Jeż, prof. ucz.

14.01.2022

Narodowe Centrum Nauki

Sonata

„Tapeta akustyczna” w przestrzeni publicznej – od musique d’ameublement do audiomarketingu

Kierownik grantu: dr Sylwia Makomaska

10.12.2021

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Archeologiczne instrumenty muzyczne w polskich zbiorach muzealnych

Kierownik grantu: dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. ucz.