Konferencje

Konferencje
2022
 • Słownik muzyków Rzeczpospolitej XVIII wieku: ośrodki – twórcy – dzieła, Warszawa, 7–8 grudnia 2022.
2021
 • Międzynarodowa Konferencja „Operatic Pasticcio in Eighteenth-Century Europe: Work Concept, Performance Practice, Digital Humanities", 13–14 maja 2021, online.
2018
 •  Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna „Tożsamości narodowe – europejska uniwersalność. Muzyka i życie muzyczne w Europie Środkowo-Wschodniej (1918–2018)", Warszawa, 30  grudnia – 1  stycznia 2018.
2017
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uniwersalizm i partykularyzm Jezuickiej kultury artystycznej konteksty – tradycja – źródła", Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 22–23 września 2017.
 • V Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne, 1–2 kwietnia 2017, Instytut Muzykologii UW, Warszawa.
 • Międzynarodowa konferencja „Tradycje barokowe w muzyce romantyków w I połowie XIX wieku", 1-3 września 2017, Warszawa.
 •  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Karol Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku", Zakopane, 24  października 2017.
2016
 • „Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565-1773): źródła – edycje – katalogowanie", Warszawa 5-6 lutego 2016.
 • IV Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne, 16–17 kwietnia 2016, Instytut Muzykologii UW, Warszawa.
 • International Musicological Conference "Music Migration in the Early Modern Age: Centres and Peripheries – People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence", Warszawa, 6-7 maja 2016.
 • „Muzyka w archeologii", Instytut Muzykologii UW, 4–5 marca 2016.
2015
 • XIV Sympozjum ICTM Study Group On Music Archaeology, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, 17-21 sierpnia 2015.
 • „Język muzyczny współczesnych kompozytorów polskich: autorefleksje", Warszawa, 25-26 września 2015.
 • Sympozjum inaugurujące działalność Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej - „Sonata b-moll Fryderyka Chopina. Tajemnice Finału", 13 czerwca 2015.
2014
 • „Dźwięczące kamienie”, Gdańsk, 12-15 grudnia 2014. Międzynarodowa konferencja archeomuzykologiczna, do pobrania program.
 • „Andrzej Panufnik i jego wizja muzyki”, Warszawa 24-26 września 2014, do pobrania program konferencji i towarzyszacych jej koncertów.
 • „Oskar Kolberg – prekursor europejskiej folklorystyki”, Warszawa 21–22 lutego 2014.
2013
 • „Muzyka Witolda Lutosławskiego u progu XXI wieku. Dookreślenia - oceny - perspektywy", Warszawa, 26–27 września 2013, program konferencji do pobrania.
 • The Sixth J. S. Bach Dialogue Meeting, Warszawa 3–7 lipca 2013, strona konferencji.
2011
 • Europa środkowo-wschodnia wobec włoskiej musica moderna – recepcja, adaptacja, integracja (z okazji 400-lecia wydania drukiem Offertoriów Communiones totius anni Mikołaja Zieleńskiego), Warszawa, październik 2011.
2008
2007
 • „Warszawska Jesień” jako realizacja Karola Szymanowskiego wizji nowoczesnej muzyki polskiej. Modernizm w czasach postmodernizmu, 24–26 września 2007
 • „La música en la cultura Nasca”, konferencja organizowana współnie z Il Centro Italiano Studi e Ricerche Archeologiche Precolombiane (CISRAP), Proyecto Nasca. Nasca (Peru), 12-13 lipca 2007, link do bliższych informacji tutaj.
2006
 • 35. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Gatunek muzyczny: teorie, zastosowania, przemiany”, 28–29 kwietnia 2006
 • Twelfth Biennial International Conference on Baroque Music, Warszawa, 26–30 lipca 2006.
 • „Music on Internet: Information – Promotion – Distribution”, 25–26 września 2006.
 • Źródła etniczne tradycyjnych kultur muzycznych Europy środkowo-wschodniej. Przekaz eklezjalny i ludowy, 7–9 grudnia 2006.
2004
 •  „Music in Transition”, międzynarodowa konferencja International Association of Music Information Centres, 21–23 września 2004.
2001
 • Musical Life in Europe, 1600–1900: Opera Subjects and European Relationships, 19–21 października 2001.
 • Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej, 13–15 kwietnia 2001.
1999
 • Johann Adolf Hasse in seiner Epoche und in der Gegenwart. Quellen- und Stilanalyse, sympozjum muzykologiczne pod patronatem Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO, Warszawa 8–10 października 1999.
1997
 • „Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jego współczesnych”, Zakopane-Kraków 10–13 marca 1997.
 • Styl i estetyka twórczości Witolda Lutosławskiego, Warszawa, 27–28 czerwca 1997.