dr hab. Agnieszka Leszczyńska, prof. ucz.

Od ukończenia studiów magisterskich w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1984 pracuje w Zakładzie Historii Muzyki Polskiej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą muzyki europejskiej do roku 1600, a w szczególności polifonii sakralnej XV i XVI wieku, analizowanej pod kątem struktury, źródeł i funkcjonowania w kulturze. Początkowo koncentrowała się na twórczości kompozytorów franko-flamandzkich epoki Josquina; badania prowadziła m.in. w trakcie kwartalnego pobytu w 1989 na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w ramach grantu przyznanego przez belgijskie Ministerstwo Wspólnoty Flamandzkiej. W efekcie powstała praca doktorska (1994) opublikowana potem jako książka pt. Melodyka niderlandzka w polifonii Josquina, Obrechta i La Rue (Warszawa 1997).

W ostatnich  latach dr Leszczyńska zajmuje się głównie zagadnieniami XVI-wiecznej kultury muzycznej regionów nadbałtyckich ze szczególnym uwzględnieniem Prus Królewskich. W tym zakresie prowadziła badania w bibliotekach i archiwach Warszawy, Gdańska, Torunia, Elbląga, Olsztyna, Krakowa, Wrocławia, Berlina, Amsterdamu, Wilna, Uppsali – częściowo w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych Kompozytorzy w Prusach Królewskich 2. poł. XVI w. (2001–2004).

Wygłaszała referaty zarówno na konferencjach ogólnopolskich (Kraków 1987, Poznań 1991, 2008, 2011, Gdańsk 1999, 2005, 2011, Łódź 2001, Warszawa 2003, 2004, 2006, 2011, Łańcut 2007, Pelplin 2008, Radziejowice 2012), jak i międzynarodowych (Poznań 1993, Gdańsk 1997, 2002, 2008, Bydgoszcz 2000, 2003, 2006, Tours 2005, Praga 2006, Zurych 2007, Brugia 2008, Antwerpia 2008, Leuven 2009, Utrecht 2009, Warszawa 2009, 2011, Barcelona 2011, Greifswald 2013). Miała wykłady gościnne na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (2002) i Uniwersytecie Karola w Pradze (2008).

Jest członkiem komitetu redakcyjnego Polskiego Rocznika Muzykologicznego i Przeglądu Muzykologicznego. Należy do Związku Kompozytorów Polskich, gdzie w latach 1999–2001 i 2005–2013 była członkiem zarządu Sekcji Muzykologów.

Do pobrania: spis publikacji.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7893-3300