Rekrutacja na studia I i II stopnia – 2024/25

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą kształcenia oraz zasadami i terminami rekrutacji na wszystkie studia I i II w roku akademickim 2024/2025, które znajdują się w zakładkach OFERTA i REKRUTACJA. W szczególności zachęcamy do sprawdzenia oferty kierunku Muzykologia, I i II stopnia.
Zapisy – od 6 czerwca.
Masz pytanie związane z rekrutacją? Napisz do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: rekrutacja.wnks@uw.edu.pl
Kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce odbywa się także przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów, pytanie możesz zadać po zalogowaniu się na konto kandydata przez zakładkę Pomoc lub w opisie zasad rekrutacji konkretnego kierunku poprzez kafelek Zadaj pytanie”.

International Interdisciplinary Conference „Music on the Periphery of Aesthetics”

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję „Music on the Periphery of Aesthetics. Between Politics, Business and Welbeing” organizowaną przez Instytut Muzykologii UW w  dniach 6-7 czerwca 2024 r.
Program dostępny na: http://imuz.uw.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje/international-interdisciplinary-conference-music-on-the-periphery-of-aesthetics-warsaw-poland-6-7-june-2024/

Plan zajęć w semestrze zimowym r.ak. 2024/2025

Szanowni Państwo,
w zakładce PLAN ZAJĘĆ został opublikowany Plan Zajęć w semestrze zimowym r.ak. 2024/2025.
Przypominam, że terminy rejestracji na przedmioty Ogólnouniwersyteckie (OG), Lektoraty (LEK), Wychowanie Fizyczne (WF) oraz Przedmioty umożliwiające uzyskanie uprawnień pedagogicznych (PED) są podane na stronie https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2 (zakładka REJESTRACJA UL)
Terminy rejestracji na przedmioty muzykologiczne zostaną opublikowane na stronie imuz.uw.edu.pl w terminie późniejszym (proszę śledzić ogłoszenia).

Przewodnik

Obejrzyj prezentację, żeby dowiedzieć się o procedurze składania podań, terminach rejestracji i dokonywania podpięć; znajdują się tu także przydatne linki i kontakty. Pobierz

Przypominamy, że w związku z par. 6 ust. 2 pkt. 7 Regulaminu Studiów UW nt. Uznania przedmiotu / etapu studiów:
Uznanie
przedmiotu jest równoznaczne z przepisaniem przedmiotu i oceny za ten przedmiot do karty toku studiów.
W tym przypadku nie należy rejestrować się na przedmiot dostępny w ramach aktualnej oferty przedmiotów na UW.
W przeciwnym wypadku Państwo będą zobowiązani do uczęszczania na ten przedmiot i zaliczenia go.
Ponieważ decyzja Dziekana może być negatywna, warto odpowiednio wcześnie przemyśleć kwestię złożenia podania o uznanie przedmiotu, tak aby w razie decyzji negatywnej zdążyć z rejestracją na przedmiot konieczny do zaliczenia etapu/toku.

Kampania równościowa na UW

Kampania społeczna „Równoważni” skierowana jest do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.
Jej celem jest zdecydowane podkreślenie, że w Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na dyskryminację oraz, że osoby, które jej doświadczają, znajdą wsparcie na uczelni. Na Uniwersytecie Warszawskim staramy się tworzyć przestrzeń wolną od wszelkiej dyskryminacji, taką w której każdy może czuć się bezpiecznie.
(więcej…)