Szanowni Państwo Studentki i Studenci Instytutu Muzykologii

Uprzejmie informujemy, że do odwołania wszelkie sprawy studenckie (zwłaszcza związane z podpięciami, rejestracjami, podaniami) konsultuje dr Mariusz Gradowski. Prosimy kierować je drogą mailową (mariusz.gradowski@uw.edu.pl) lub podczas dyżuru dra Gradowskiego (środy, godz. 12.00–13.00, p. C21).

Szanowni Państwo!

Dla naszego wspólnego dobra zwróćmy uwagę na poniższy fragment zapisu spotkania online z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia:

Czy osoba, która stwierdzi u siebie objawy podobne do zachorowania na koronawirusa, może przebywać na terenie uczelni?

zarządzenia rektora z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19 (Monitor UW z 2021 r. poz. 172) wynika niezmiennie, że osoba mająca objawy koronawirusa, a zatem także grypopodobne, nie może przebywać na terenie Uniwersytetu i w razie ich stwierdzenia powinna go natychmiast opuścić. To kwestia bezpieczeństwa wszystkich członków naszej społeczności.

Kampania równościowa na UW

Kampania społeczna „Równoważni” skierowana jest do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.
Jej celem jest zdecydowane podkreślenie, że w Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na dyskryminację oraz, że osoby, które jej doświadczają, znajdą wsparcie na uczelni. Na Uniwersytecie Warszawskim staramy się tworzyć przestrzeń wolną od wszelkiej dyskryminacji, taką w której każdy może czuć się bezpiecznie.
(więcej…)