Przedmiot z rejestracji

Przedmiot „Trzy sektory – rozwój zawodowy muzykologa…” będzie realizowany w semestrze letnim 2022/2023. Terminy zajęć zostaną podane wraz z ogłoszeniem planu na semestr letni 2022/2023. Za nieporozumienie i pojawienie się przedmiotu w rejestracji zimowej przepraszamy.
dr Mariusz Gradowski

Zajęcia z prof. Szymonem Paczkowskim

Uprzejmie informuję, że zajęcia Historii muzyki XIX wieku oraz Z zagadnień historii muzyki rozpoczną się 7 października.
Zajęcia Seminarium dyplomowe prof. Szymona Paczkowskiego, Pracownia IV oraz Zrozumieć operę rozpoczną się w następnym tygodniu – 13 października.

Rejestracja i rozpoczęcie zajęć

Informujemy, że rejestracja na zajęcia w systemie USOS (usosweb.uw.edu.pl) ruszy 30 września (piątek) o godz. 9.00 rano i potrwa do 16 października (niedziela) do godz. 23.59.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 października (wtorek).

 

List Dziekan WNKS, prof. Małgorzaty Karpińskiej, zachęcający do włączenia się w akcje pomocy dla Ukrainy

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

dramatyczna wojenna sytuacja w Ukrainie porusza nasze serca i skłania do gestów pomocy, których nigdy dość. Dziękując za wszelkie już podjęte akcje bardzo serdecznie proszę o zapoznanie się z aktualizowanymi na bieżąco informacjami dotyczącymi możliwości włączenia się w akcje pomocowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim, a tych z Państwa, którzy potrzebują wsparcia – zachęcam do zgłaszania się bezpośrednio do mnie lub skorzystania z możliwości, jakie oferuje Uniwersytet (m.in. wsparcie prawne, psychologiczne, materialne). Wszelkie informacje dostępne są na stronie głównej UW: https://www.uw.edu.pl/akcje-pomocy-na-rzecz-ukrainy/.

Z nadzieją na lepszy czas
Małgorzata Karpińska

Dodatkowa informacja w sprawie działalności Sztabu Kryzysowego ds. Ukrainy

Szanowni Państwo!

Dla naszego wspólnego dobra zwróćmy uwagę na poniższy fragment zapisu spotkania online z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia:

Czy osoba, która stwierdzi u siebie objawy podobne do zachorowania na koronawirusa, może przebywać na terenie uczelni?

zarządzenia rektora z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19 (Monitor UW z 2021 r. poz. 172) wynika niezmiennie, że osoba mająca objawy koronawirusa, a zatem także grypopodobne, nie może przebywać na terenie Uniwersytetu i w razie ich stwierdzenia powinna go natychmiast opuścić. To kwestia bezpieczeństwa wszystkich członków naszej społeczności.