Emisja głosu 2020/21

Szanowni Państwo,
przedmiot „Emisja głosu i technika mowy” będzie prowadzony w trybie zdalnym w sem. zimowym 2020/21. Przypominamy, że do zapisów w systemie USOS potrzebnych jest 30 żetonów PED.

Przewodnik dla nowych studentów 2020/2021

Specjalnie dla studentów pierwszego roku Biuro ds Studenckich zebrało w jednym miejscu wszystkie ważne informacje o uczelni. Jak zapisać się na zajęcia? Kiedy można wyjechać na wymianę zagraniczną? Czym jest USOS, punkty ECTS, oguny i lektoraty? Na jakie wsparcie można liczyć? Przewodnik dostępny jest w wersji elektronicznej i online. Na indywidualne prośby studentów Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW może przygotować przewodnik w alternatywnej formie, np. w postaci wydruków brajlowskich. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z BON (bon@uw.edu.pl).

 

Wybory

Szanowni Państwo,
Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że w dniach 21-23.09.2020 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce w kurii samodzielnych nauczycieli akademickich (4 mandaty do obsadzenia, zgodnie z Regulaminem WNKS par. 17, p. 2, ust. 4 WKW ustaliła liczbę miejsc przypadających każdemu instytutowi, opierając się na zasadzie proporcjonalności: IHS –3, IMUZ –1).
Zebraniewyborcze odbędziesię w formie zdalnej.

Akademiki 2020/2021

W sprawach ubiegania się o miejsce w Domu Studenta proszę o zapoznanie się z komunikatem na stronie BSS:
http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta/
Wniosek oraz oświadczenie o dochodach w plikach pdf oraz skany dokumentacji potwierdzającej wysokość dochodu na osobę w rodzinie, studenci Instytutów Muzykologii, Historii sztuki, Etnologii i antropologii kulturowej przesyłają na adres koordynatora ds. stypendialnych: k.sniecinska@uw.edu.pl
UWAGA: Zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia; jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku (par 8 ust. 4 Załącznika do zarządzenia nr 142 Rektora UW).
Kompletny wniosek o akademik składa się z: pdf wniosku, pdf oświadczenia o dochodach, skanów dokumentacji potwierdzającej dochód, mapki z odległością z miejsca stałego zamieszkania. Uwaga: cudzoziemcy nie składają oświadczenia o dochodzie.
Regulamin świadczeń dla studentów: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5071/M.2019.318.Zarz.142.pdf

  • Wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  • Zasady ustalenia składu rodziny wnioskodawcy oraz wysokości dochodu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  • Zasady i tryb przyznawania miejsc w akademikach stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.

Dokumentacja wyborcza

Szanowni Państwo,
Harmonogram wyborów na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce
1. Sprawozdanie – Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej dotyczący wyboru przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Rady Instytutu Muzykologii w kadencji 2020-2024 – plik do pobrania
2. Sprawozdanie – Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej dotyczący wyboru przedstawicieli innych nauczycieli akademickich do Rady Instytutu Muzykologii w kadencji 2020-2024 – plik do pobrania
3. Komunikat o wyborach dyrektora

(więcej…)

Egzaminy dyplomowe w trybie zdalnym

Szanowni Państwo,
5 czerwca zostało wydane zarządzenie nr 120 Rektora UW w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym:
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf
Nowe zarządzenie, wraz ze zmianami w zasadach archiwizacji pracy dyplomowej, umożliwia wyłącznie elektroniczne składanie pracy dyplomowej w APD oraz elektroniczne wypełnianie protokołu egzaminu dyplomowego przez członków komisji egzaminacyjnej. Zarządzenie wchodzi w życie 10 czerwca br., ponieważ tego dnia zostaną udostępnione przez
DAK wszystkie nowe funkcje APD, które pozwolą na  przeprowadzenie całego procesu w trybie zdalnym, tj. bez konieczności osobistej wizyty w dziekanatach studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. Do 10 czerwca otrzymają Państwo także opracowane przez BSS i DAK instrukcje korzystania z nowych funkcjonalności APD, w tym przede wszystkim wypełnienia protokołu w formie elektronicznej.
Pozdrawiam serdecznie,
Jolanta Choińska-Mika

UWAGA! Instrukcje określające proces składania prac dyplomowych w APD i elektronicznego wypełniania protokołów egzaminów dyplomowych są dostępne w zakładce Studia – Procedury jakości kształcenia

Kampania równościowa na UW

Kampania społeczna „Równoważni” skierowana jest do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.
Jej celem jest zdecydowane podkreślenie, że w Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na dyskryminację oraz, że osoby, które jej doświadczają, znajdą wsparcie na uczelni. Na Uniwersytecie Warszawskim staramy się tworzyć przestrzeń wolną od wszelkiej dyskryminacji, taką w której każdy może czuć się bezpiecznie.
(więcej…)