Uprzejmie informujemy,

że najbliższy dyżur dr hab. Iwona Lindstedt, prof. ucz. odbędzie się we czwartek (2 lutego br.) w godz. 14.30–15.30.

REJESTRACJA! REJESTRACJA!

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

uprzejmie informuję, że rejestracja na muzykologiczne zajęcia kierunkowe odbędzie się poprzez usosweb w dwóch turach:
I TURA: 03.02.2023 od godz. 21:00  – do godz. 23:59 10.02.2023
II TURA: 21.02.2023 od  godz. 09:00 – do godz. 23:59 10.03.2023

Jednocześnie przypominam, że rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie trwa od 23.01.2023 do 14.03.2023! W ramach tej rejestracji można zapisać się także na ogólnouniwersyteckie zajęcia Instytutu Muzykologii:
3106-AllChopin-OGAll you need to know about Fryderyk Chopin
3106-KASTR-OGBogowie opery. Kastraci na scenach operowych Europy
3106-InKlawXIX-OGInstrumenty klawiszowe XIX w.
3106-NOCM-OGKosmiczna Noc Muzeów w Żelazowej Woli. Organizacja wydarzenia kulturalnego w praktyce
3106-LiM-OGLiteratura i muzyka
3106-MUSPRACT2-OGMusica practica 2
3106-MUSPRACT4-OGMusica practica 4
3106-RISM-OGMiędzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych (RISM) – wprowadzenie
3106-MIH-OG –Muzyczne imaginarium humanizmu
3106-JAWOR-OGNiestabilna rewolucja – teoria muzycznego myślenia Bolesława Jaworskiego (1877–1942)
3106-PraMR-OGPraktyka muzyki renesansu
3106-PreHi-OGPre-historia opery. Muzyka sceniczna we włoskim renesansie
3106-2WPTP-OGWarsztaty pieśni tradycyjnych z Poniemnia
3106-WestM-OGWestern Musical Instruments from the Middle Ages to Modern Times

Projekt IM w ramach 4. edycji Programu „Studenci dla Otoczenia”

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 w Instytucie Muzykologii zostanie zrealizowany przedmiot ogólnouniwersytecki Kosmiczna Noc Muzeów w Żelazowej Woli. Organizacja wydarzenia kulturalnego w praktyce. W ramach kursu studenci pod przewodnictwem dra Pawła Siechowicza przygotują i poprowadzą program Nocy Muzeów dla Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez pracowników Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz tutorów uniwersyteckich, nabędą praktyczne umiejętności związane z organizacją i prowadzeniem wydarzenia kulturalnego w instytucji kultury. 
Przedmiot jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.

Informacja dla studentek i studentów IM UW

Obejrzyj prezentację, żeby dowiedzieć się o procedurze składania podań, terminach rejestracji i dokonywania podpięć; znajdują się tu także przydatne linki i kontakty. Pobierz

Przypominamy, że w związku z par. 6 ust. 2 pkt. 7 Regulaminu Studiów UW nt. Uznania przedmiotu / etapu studiów:
Uznanie
przedmiotu jest równoznaczne z przepisaniem przedmiotu i oceny za ten przedmiot do karty toku studiów.
W tym przypadku nie należy rejestrować się na przedmiot dostępny w ramach aktualnej oferty przedmiotów na UW.
W przeciwnym wypadku Państwo będą zobowiązani do uczęszczania na ten przedmiot i zaliczenia go.
Ponieważ decyzja Dziekana może być negatywna, warto odpowiednio wcześnie przemyśleć kwestię złożenia podania o uznanie przedmiotu, tak aby w razie decyzji negatywnej zdążyć z rejestracją na przedmiot konieczny do zaliczenia etapu/toku.

„Muzyka w refleksji naukowej”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Muzyka w refleksji naukowej”, która odbędzie się w formie online 15 czerwca 2023 roku.
Muzyka, dźwięki i melodie towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Muzyka wspiera ludzkość zarówno podczas wydarzeń radosnych, jak i smutnych, wpływa na emocje, samopoczucie, a nawet zdrowie. Nic więc dziwnego, że dźwięk jest tak często badany przez przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych, jak i medycznych. Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji, podczas której poruszymy zagadnienia dotyczące m.in. wpływu muzyki na organizm, w tym na procesy psychologiczne i fizjologiczne, odbiór obrazu przez człowieka np. w sztuce filmowej czy wyrazów dźwiękonaśladowczych zawartych w poezji i prozie na czytelnika.
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja na temat roli muzyki w życiu człowieka. Wydarzenie kierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także praktyków bezpośrednio zajmujących się muzyką.
I tura rejestracji uczestnictwa w Konferencji trwa do 28 lutego 2023 roku. Więcej informacji na temat Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: https://fundacja-tygiel.pl/muzyka/
Książką abstraktów wystąpień uczestników poprzedniej edycji Konferencji: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/74CA4CBF-469E-ACB1-099D-6384B8EEA8FA

Open Call – Konferencja Muzyka-Media-Marketing

Koło Naukowe Dziennikarstwa i Krytyki Muzycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zaprasza do uczestnictwa w 5. Konferencji Naukowej „Muzyka – Media – Marketing”: Dziennikarstwo i krytyka muzyczna. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy, która odbędzie się w formule hybrydowej (online i stacjonarnie) w dniach 21-22 marca 2023 roku.
Pierwszego dnia swoje referaty przedstawią zaproszeni goście. Drugiego dnia głos przejmą studenci i doktoranci, których zachęcamy do prezentacji swoich referatów mieszczących się w zaproponowanych tematycznych ramach. Choć w swojej pięcioletniej historii Konferencja po raz pierwszy otrzymała bardziej sprecyzowany temat, nie zamykamy się na kwestie związaną z szeroko rozumianą obecnością muzyki w mediach i jej realiach marketingowych.
Czynne uczestnictwo w wydarzeniu należy zgłosić drogą mailową (pkw@amuz.lodz.pl) do 6 lutego 2023 roku. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, afiliację (nazwa uczelni i wydziału), nazwę kierunku, specjalności, rok i stopień studiów, tytuł wystąpienia oraz abstrakt referatu w języku polskim. Uczestniczki i uczestnicy czynni są zobowiązani do przesłania tekstu referatu drogą mailową (pkw@amuz.lodz.pl) do 26 lutego 2023 roku.
Więcej informacji o wydarzeniu na stronie internetowej uczelnihttps://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/5-konferencja-naukowa-muzyka-media-marketing