UW a nowy Statut

Biuro Prasowe UW uruchomiło nową stronę – „UW a nowy Statut”. Będą na niej publikowane informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu uczelni. Obecnie znajduje się tam m.in. informacja na temat przyjęcia wczoraj przez Senat UW uchwały w sprawie procedury nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego https://www.uw.edu.pl/procedura-nadawania-stopni-doktora-i-doktora-habilitowanego/.
Zachęcamy Państwa śledzenia strony.

Kampania równościowa na UW

Kampania społeczna „Równoważni” skierowana jest do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.
Jej celem jest zdecydowane podkreślenie, że w Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na dyskryminację oraz, że osoby, które jej doświadczają, znajdą wsparcie na uczelni. Na Uniwersytecie Warszawskim staramy się tworzyć przestrzeń wolną od wszelkiej dyskryminacji, taką w której każdy może czuć się bezpiecznie.
Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego jest różnorodna na wiele sposobów, (więcej…)

Rady naukowe dyscyplin

Trwają wybory członków 22 rad naukowych dyscyplin na UW. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej mają się one zakończyć do 31 października. Ponieważ rady to zupełnie nowe organy uniwersyteckie, zachęcamy do zapoznania się z tekstem na temat rad (ich kompetencji, liczebności oraz sposobu wyłaniania) przygotowanym przez Zespół rektorski UW, w którym znajdą Państwo syntetyczny opis funkcjonowania rad – ich kompetencji, liczebności oraz sposobu wyłaniania. Tekst dostępny jest na stronie www.uw.edu.pl/rady-naukowe-dyscyplin-kompetencje-liczebnosc-sposob-wylaniania.
Biuro Prasowe UW

Rejestracja na zajęcia

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na zajęcia w sem. zimowym i całoroczne 2019/2020 rozpocznie się w dniu 27.09.2019 od godz. 23:59 i potrwa do 31.10.2019 do godz. 23.59.

Zniżki na bilety

Miło nam poinformować, że Dyrekcja Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie wyraziła zgodę na udzielenie 75% zniżek na bilety studentom muzykologii ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju.