Dzień Adaptacyjny na Muzykologii

Zapraszamy wszystkich nowo przyjętych studentów Instytutu Muzykologii na Dzień Adaptacyjny, który odbędzie się 2 października 2023 roku o godz. 10.00 w sali 108 w tzw. szklanym budynku na Kampusie Głównym (mapa)

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 3 października.

Rejestracja na zajęcia

Drodzy Studenci i Studentki,
Druga tura rejestracji na przedmioty kierunkowe (muzykologiczne) w semestrze zimowym r. ak. 2023/2024 oraz przedmioty całoroczne będzie trwała:
od 1 października (od godz. 9.00) – do 6 października (godz. 23:59).
W drugiej turze na zajęcia mogą rejestrować się nowo przyjęci studenci oraz wszyscy, którzy rozliczyli rok ak. 2022/23 i zostali wpisani na rok ak. 2023/2024.
Przypominam, że rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie, pedagogiczne, WF oraz lektoraty odbywa się zgodnie z harmonogramem rejestracji żetonowej – www.rejestracja.usos.uw.edu.pl

Składanie podań, uznanie przedmiotów, dopisanie/wypisanie z zajęć

Obejrzyj prezentację, żeby dowiedzieć się o procedurze składania podań, terminach rejestracji i dokonywania podpięć; znajdują się tu także przydatne linki i kontakty. Pobierz

Przypominamy, że w związku z par. 6 ust. 2 pkt. 7 Regulaminu Studiów UW nt. Uznania przedmiotu / etapu studiów:
Uznanie
przedmiotu jest równoznaczne z przepisaniem przedmiotu i oceny za ten przedmiot do karty toku studiów.
W tym przypadku nie należy rejestrować się na przedmiot dostępny w ramach aktualnej oferty przedmiotów na UW.
W przeciwnym wypadku Państwo będą zobowiązani do uczęszczania na ten przedmiot i zaliczenia go.
Ponieważ decyzja Dziekana może być negatywna, warto odpowiednio wcześnie przemyśleć kwestię złożenia podania o uznanie przedmiotu, tak aby w razie decyzji negatywnej zdążyć z rejestracją na przedmiot konieczny do zaliczenia etapu/toku.

Krótkoterminowe praktyki mieszane (SMTk) w r. ak. 2023/24

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały umieszczone zasady dot. kwalifikacji na krótkoterminowe praktyki mieszane (część mobilności fizycznej od 5 do 30 dni) połączone z komponentem wirtualnym (minimum 10 dni): http://bwz.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/sites/358/2023/08/2023_mieszane_praktyki_krotkoterminowe_indywidualne.pdf

Pytania dot. praktyk należy kierować do p. Doroty Wiącek (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24 068).

List Dziekan WNKS, prof. Małgorzaty Karpińskiej, zachęcający do włączenia się w akcje pomocy dla Ukrainy

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

dramatyczna wojenna sytuacja w Ukrainie porusza nasze serca i skłania do gestów pomocy, których nigdy dość. Dziękując za wszelkie już podjęte akcje bardzo serdecznie proszę o zapoznanie się z aktualizowanymi na bieżąco informacjami dotyczącymi możliwości włączenia się w akcje pomocowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim, a tych z Państwa, którzy potrzebują wsparcia – zachęcam do zgłaszania się bezpośrednio do mnie lub skorzystania z możliwości, jakie oferuje Uniwersytet (m.in. wsparcie prawne, psychologiczne, materialne). Wszelkie informacje dostępne są na stronie głównej UW: https://www.uw.edu.pl/akcje-pomocy-na-rzecz-ukrainy/.

Z nadzieją na lepszy czas
Małgorzata Karpińska

Dodatkowa informacja w sprawie działalności Sztabu Kryzysowego ds. Ukrainy

Kampania równościowa na UW

Kampania społeczna „Równoważni” skierowana jest do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.
Jej celem jest zdecydowane podkreślenie, że w Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na dyskryminację oraz, że osoby, które jej doświadczają, znajdą wsparcie na uczelni. Na Uniwersytecie Warszawskim staramy się tworzyć przestrzeń wolną od wszelkiej dyskryminacji, taką w której każdy może czuć się bezpiecznie.
(więcej…)