Studia II stopnia

Opiekunką I roku studiów II stopnia w roku akademickim 2023/2024 jest dr Katarzyna Spurgjasz

Studia magisterskie

Program studiów II stopnia z efektami kształcenia

Na dwuletnich studiach stacjonarnych II stopnia, doskonali się warsztat naukowy (zajęcia z metodologii, teorii form muzycznych i teorii muzyki) oraz przygotowuje pracę magisterską. W ramach kierunku realizowana jest specjalizacja pedagogiczna. Absolwent studiów muzykologicznych II stopnia dysponuje rozwiniętym warsztatem, umożliwiającym podjęcie pracy naukowej, redaktorskiej, dziennikarskiej, przy organizacji życia muzycznego oraz – w przypadku wyboru specjalizacji pedagogicznej – nauczycielskiej.


Program studiów

Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2019/2020
Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2018/2019
Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2017/2018
Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2015/2016
Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2014/2015
Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2012/2013
Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2011/2012
Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2009/2010


Specjalizacje

Program specjalizacji nauczycielskiej oraz program kształcenia w ramach specjalizacji dla osób rozpoczynających naukę od roku akad. 2019/2020
Koordynator specjalizacji nauczycielskiej – dr hab. Tomasz Baranowski

Program specjalizacji redaktorskiej (czytaj więcej…)  – program wygasł w r. ak. 2022/2023


Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (pobierz)

Uchwała Rady Dydaktycznej IM w sprawie określenia szczegółowych zasad procesu dyplomowania na kierunku Muzykologia

Wzór recenzji pracy dyplomowej


Zasady rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia