Studia II stopnia

Opiekunka I roku: dr Katarzyna Spurgjasz

 

Studia magisterskie

Na dwuletnich studiach stacjonarnych II stopnia, doskonali się warsztat naukowy (zajęcia z metodologii, teorii form muzycznych i teorii muzyki) oraz przygotowuje pracę magisterską. W ramach kierunku realizowana jest specjalizacja pedagogiczna. Absolwent studiów muzykologicznych II stopnia dysponuje rozwiniętym warsztatem, umożliwiającym podjęcie pracy naukowej, redaktorskiej, dziennikarskiej, przy organizacji życia muzycznego oraz – w przypadku wyboru specjalizacji pedagogicznej – nauczycielskiej.

Program studiów

Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2019/2020
Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2018/2019
Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2017/2018
Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2015/2016
Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2014/2015
Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2012/2013
Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2011/2012
Program dla rozpoczynających naukę od roku akad. 2009/2010

Specjalizacje:

Program specjalizacji nauczycielskiej dla osób rozpoczynających naukę od roku akad. 2019/2020

Program specjalizacji redaktorskiej (czytaj więcej…)

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego