Czasopisma

Musicology Today

Polski rocznik muzykologiczny wydawany od 2004 roku w języku angielskim. Jego inicjatorką jest dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w latach 2003–2011 przewodnicząca Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. „Musicology Today” wydają wspólnie Sekcja Muzykologów ZKP oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od roku 2008 funkcję redaktora naczelnego pełni prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem publikacji jest prezentacja dorobku muzykologii polskiej w międzynarodowych środowiskach naukowych.

Rocznik „Musicology Today” jest finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Women-Composers in Poland, vol. 16, 2019 spis treści
Deconstructing the Myth of Polishness in Music, vol. 15, 2018 spis treści
Warsaw Autumn Festival, vol. 14, 2017 spis treści
[Polish] Musicology Today, vol. 13, 2016 spis treści
The Musical Languages of Contemporary Polish Composers: Self-Reflections, vol. 12, 2015 spis treści
Oskar Kolberg, vol.11, 2014 spis treści
Musical Historiography in Poland. New Sources – New Methodologies, vol.10, 2013 spis treści
100 Years of Polish Musicology, vol. 9, 2012 spis treści
Émigré Composers, vol. 8, 2011 spis treści
Music Traditions in Totalitarian Systems, vol. 7, 2010 spis treści
Polish studies on Baroque music, vol. 6, 2009 spis treści
Karol Szymanowski: works – reception – contexts, vol. 5, 2008 spis treści
Anthropology – History – Analysis, vol. 4, 2007 spis treści
Poland in Europe: Musical Sources – Repertoire – Style, vol. 3, 2006 spis treści
Poland in Europe. Imitation or Interaction of Musical Models?, vol. 2, 2005 spis treści
Polish Musical Culture within the European Context, vol. 1, 2004 spis treści
Roczniki 1–9 dostępne są w wersji pełnotekstowej na http://musicologytoday.hist.pl.

Roczniki 10–14 – na platformie Sciendo.


Przegląd Muzykologiczny

Rocznik Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego – w latach 2001–2015 stanowił naukowe forum tej największej polskiej placówki muzykologicznej.

Głównym celem czasopisma była prezentacja osiągnięć badawczych pracowników wszystkich zakładów Instytutu, jak też jego doktorantów i studentów. Tematyka publikowanych tekstów obejmowała zakres historii muzyki powszechnej i polskiej (od średniowiecza do XX wieku), teorii i estetyki muzyki, akustyki, antropologii i archeologii muzycznej oraz etnomuzykologii polskiej i obcej. Odrębny dział czasopisma odzwierciedlał międzynarodową współpracy Instytutu – poprzez publikację wykładów gości zagranicznych. Będąc czasopismem środowiskowym, „Przegląd Muzykologiczny” adresowany był zarazem do szerszego kręgu czytelników w kraju i za granicą zainteresowanych problematyką poszczególnych dziedzin współczesnej muzykologii.

„Przegląd Muzykologiczny”, nr 10, Warszawa 2015 spis treści
„Przegląd Muzykologiczny”, nr 9, Warszawa 2013 spis treści
„Przegląd Muzykologiczny”, nr 8, Warszawa 2011 spis treści
„Przegląd Muzykologiczny”, nr 7, Warszawa 2009 spis treści
„Przegląd Muzykologiczny”, nr 6, Warszawa 2007 spis treści
„Przegląd Muzykologiczny”, nr 5, Warszawa 2006 spis treści
„Przegląd Muzykologiczny”, nr 4, Warszawa 2004 spis treści
„Przegląd Muzykologiczny”, nr 3, Warszawa 2003 spis treści
„Przegląd Muzykologiczny”, nr 2, Warszawa 2002 spis treści
„Przegląd Muzykologiczny”, nr 1, Warszawa 2001 spis treści