mgr Ewa Bogula

Absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorantka oraz starszy specjalista w Dziale ds. Nauki i Wydawnictw w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. W 2015 roku obroniła pracę magisterską zatytułowaną Joseph Woelfl i jego koncerty fortepianowe G-dur op. 20 oraz D-dur „Le Coucou” op. 49, napisaną pod kierunkiem prof. Aliny Żórawskiej-Witkowskiej. Efekty swoich dociekań prezentowała na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Autorka artykułów: Kosmopolityzm i elementy polskie w koncertach fortepianowych Henryka Melcera (IS PAN, w przygotowaniu), Polski epizod w działalności artystycznej pianisty i kompozytora Josepha Woelfla („Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” 2015), Joseph Woelfls Klavierkonzerte Opus 20 und 49 („Joseph Woelfl-Almanach” 2014/2015) oraz Joseph Woelfl’s Three Polaccas from ‚Harmonic Budget’, WoO 63 („Joseph Woelfl Almanach” 2016/2017). Współtworzy także opracowania źródłowo-krytyczne edycji muzycznych: Maria Szymanowska, 20 etiud i preludiów (PWM, w przygotowaniu), opracowanie edycji wykonawczej Apolinarego Kątskiego – Apolinary Kątski. Utwory wybrane na skrzypce i fortepian / Selected pieces for violin and piano (wraz z Ewą Chamczyk). W Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskie pod kierunkiem prof. Szymona Paczkowksiego pracuje nad tematem pracy doktorskiej pt. Koncert fortepianowy w twórczości kompozytorów polskich w latach 1850–1918.

W ramach prac NIFC jest koordynatorką organizacji międzynarodowych konferencji muzykologicznych, redaktorem prowadzącym liczne publikacje książkowe publikowane przez Instytut Chopina oraz sekretarzem redakcji czasopism „The Chopin Review” oraz „Studiów Chopinowskich”.