prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska

W latach 1967–1972 studiowała w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na tejże uczelni 1985 uzyskała doktorat, a 1998 – habilitację. W Instytucie Muzykologii UW zatrudniona w 1985 jako adiunkt, w 1999 została mianowana profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Muzykologii UW – 1997–98 oraz prodziekana Wydziału Historycznego UW – 1999–2002 prodziekana ds. Studenckich, 2002–2005 prodziekana ds. Finansów. Od 2008 ponownie jest prodziekanem ds. Studenckich Wydziału Historycznego. W latach 2005–2008 była członkiem Senackiej Komisji do Spraw Polityki Kadrowej, a od 2004 kieruje Zakładem Powszechnej Historii Muzyki w Instytucie Muzykologii UW.

Brała udział w rozmaitych badaniach w archiwach i bibliotekach polskich, włoskich oraz niemieckich, uczestniczyła w licznych polskich i zagranicznych konferencjach naukowych (Włochy, Niemcy, Francja, Chorwacja, Słowenia, Czechy, Anglia). Jej książki poświęcone muzyce na dworze królewskim w Warszawie uzyskały nagrody „Clio” pierwszego stopnia (1995, 1997) oraz Wydziału I Nauk Społecznych PAN (1996). Współpracowała z European Science Foundation w ramach projektu „Musical Life in Europe 1600–1900. Circulation, Institutions, Representation” (grupa „Italian Opera in Central Europe”), bierze udział w projekcie badawczym European Network for Baroque Cultural Heritage, zorganizowanym przez European Commission through the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz Johann Adolf Hasse Gesellschaft, München.

Zainteresowania badawcze koncentruje na problemach związanych z historią muzyki baroku i klasycyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem kultury muzycznej polskiego dworu królewskiego i dworów Rzeczypospolitej.

Do pobrania: spis publikacji