Academic Staff

Name Position E-mail Room Phone
dr hab. Tomasz Baranowski assistant professor tbaranowski@uw.edu.pl entrance B, II, B21 22 55 215 45
dr Agnieszka Chwiłek assistant a.chwilek@uw.edu.pl entrance B, II, B21 22 55 215 45
dr hab. Iwona Lindstedt, prof. ucz. associate professor i.lindstedt@uw.edu.pl entrance B, II, B21 22 55 215 45
dr Katarzyna Naliwajek assistant professor k.naliwajek@uw.edu.pl entrance B, II, B21 22 55 215 45
dr Paweł Siechowicz senior assistant p.siechowicz@uw.edu.pl entrance B, II, B21 22 55 215 45
dr hab. Szymon Paczkowski, prof. ucz. associate professor sz.paczkowski@uw.edu.pl entrance B, II, B24 22 55 215 46
dr hab. Anna Ryszka-Komarnicka assistant professor a.ryszka-komarnicka@uw.edu.pl entrance B, II, B24 22 55 215 46
dr Aneta Markuszewska assistant professor amarkuszewska@uw.edu.pl entrance B, II, B24 22 55 215 46
dr Tomasz Górny assistant professor tp.gorny@uw.edu.pl entrance B, II, B24 22 55 215 46
dr hab. Agnieszka Leszczyńska, prof. ucz. associate professor a.z.leszczynska@uw.edu.pl entrance C, II, C22-23 22 55 215 40
dr hab. Irena Bieńkowska aassistant professor i.bienkowska@uw.edu.pl entrance C, II, C22-23 22 55 215 40
dr hab. Tomasz Jeż, prof. ucz. profesor uczelni tomasz.jez@uw.edu.pl entrance C, II, C22-23 22 55 215 40
dr Emily Peppers assistant professor e.peppers@uw.edu.pl entrance C, II, C22-23 22 55 215 40
dr Katarzyna Spurgjasz assistant professor katarzyna.spurgjasz@uw.edu.pl entrance C, II, C22-23 22 55 215 40
prof. dr hab. Piotr Dahlig professor pdahlig@uw.edu.pl entrance B, II, B26 22 55 215 43
dr hab. Tomasz Nowak assistant professor t.m.nowak@uw.edu.pl entrance B, II, B26 22 55 215 43
dr Ewelina Grygier senior assistant e.grygier@uw.edu.pl entrance B, II, B26 22 55 215 43
dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. ucz. associate professor a.gruszczynska@uw.edu.pl entrance C, II, C24 22 55 215 41
dr hab. Sylwia Makomaska assistant professor smakomaska@uw.edu.pl entrance C, II, C24 22 55 215 41
dr Mariusz Gradowski assistant professor mariusz.gradowski@uw.edu.pl entrance C, II, C24 22 55 215 41
mgr Anastasiya Niakrasava a.niakrasava@uw.edu.pl entrance C, II, C24 22 55 215 41
dr Dawid Martin dawid.martin@uw.edu.pl

Emeriti

doc. dr Andrzej Chodkowski

prof. dr hab. Anna Czekanowska (1929–2021)

prof. dr hab. Zofia Helman

prof. dr hab. Mirosław Perz (1933–2023)

prof. dr hab. Irena Poniatowska

prof. dr hab. Zbigniew Skowron

dr Elżbieta Zwolińska

prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek

prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska

Doctoral students

Imię i nazwisko E-mail
mgr Ewa Bogula e.bogula@uw.edu.pl
mgr Ewa Chamczyk ewa.chamczyk@uw.edu.pl
mgr Tomasz Fatalski t.fatalski@uw.edu.pl
mgr Jan Lech jan_lech@student.uw.edu.pl
mgr Maria Opałka mm.peryt@uw.edu.pl
mgr Sonia Rzepka sonia.rzepka@uw.edu.pl
mgr Michał Sołtysik m.soltysik@uw.edu.pl
mgr Barbara Śnieżek b.sniezek@uw.edu.pl
mgr Maryna Terletska mari.terletska@student.uw.edu.pl
mgr Klara Amelia Zienkiewicz ka.zienkiewicz@uw.edu.pl