dr Agnieszka Chwiłek

Jest absolwentką Instytutu Muzykologii UW (praca magisterska: Fugi w twórczości Karola Szymanowskiego napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Helman). W latach 1994–2002 była asystentką w Zakładzie Teorii i Estetyki Muzyki IM. W roku 2002 przedstawiła dysertację doktorską Cykle fortepianowe Roberta Schumanna. Estetyczna idea jedności i jej techniczna realizacja przygotowaną również pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Helman. Specjalizuje się w zakresie historii muzyki XIX i XX wieku i analizy dzieła muzycznego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą twórczości Roberta Schumanna, Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego oraz muzyki fortepianowej i kameralistyki polskiej i europejskiej XIX wieku.

Do pobrania: spis publikacji