mgr Ewa Chamczyk

Absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska pt. Wirtuozowska kariera Apolinarego Kątskiego (1829-1861) w świetle doniesień prasowych, 2014) oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Kulturą w strukturach Unii Europejskiej w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2017). Obecnie doktorantka w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod kierunkiem prof. Aliny Żórawskiej-Witkowskiej przygotowuje pierwszą współczesną monografię poświęconą życiu i twórczości Apolinarego Kątskiego w kontekście sylwetek innych wirtuozów XIX wieku. W swoich badaniach koncentruje się na muzyce polskiej XIX wieku, zwłaszcza na sylwetkach skrzypcowych wirtuozów oraz ich fenomenie na tle ówczesnego społeczeństwa.

Efekty swoich prac prezentowała na krajowych i międzynarodowych konferencjach, m.in. Międzynarodowym Kongresie Moniuszkowskim (Akademia Muzyczna w Gdańsku, 27–28 września 2019), Hidden Archives, Hidden Practices: Debates about music-making (University of Aveiro, Portugalia, 29–30 czerwca 2019), BFE / RMA Research Student Conference (University of Sheffield, 10-12 stycznia 2019), 20th Biennal Conference on Nineteenth-Century Music (University of Huddersfield, 2-4 lipca 2018), Międzynarodowej Konferencji Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka. (Akademia Muzyczna we Wrocławiu, 16 maja 2018) czy Międzynarodowej Konferencji P.A. Locatelli and J.-M. Leclair Legacy in the XIXth Century (Bergamo, 17-19 października 2014).

Jest autorką artykułów popularnonaukowych i naukowych, m.in. Wokół narodzin Apolinarego Kątskiego – nowe źródła („Muzyka” nr 69/2019), Podbijając muzyczne centrum Europy: paryska dekada Apolinarego Kątskiego (1838–1848) („Muzyka” nr 68/2018), Londyński epizod Apolinarego Kątskiego (1838) („Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” nr 1/2019) czy Apolinary Kątski jako cudowne dziecko („Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” nr 1/2018).

W 2018 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla twórców i osób upowszechniających kulturę. W roku akademickim 2017/2018 prowadziła następujące zajęcia w Instytucie Muzykologii: „Muzyczna Warszawa Fryderyka Chopina” oraz „Muzyczna Warszawa II połowy XIX wieku”, a w bieżącym roku akademickim prowadzi zajęcia pt. „Muzyka i tańce swingowe”.

Od 2014 roku zawodowo związana z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, gdzie obecnie pracuje w dziale ds. Nauki i Wydawnictw. Współpracuje także z licznymi instytucjami kultury jako konferansjer, prowadząc koncerty i wydarzenia kulturalne, m.in. Letnie Koncerty na Grochowskiej, XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina oraz XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego. Współpracuje również z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, biorąc udział w opracowaniach wydań krytyczno-źródłowych. Wolne chwile spędza na parkiecie, tańcząc tańce swingowe (Lindy Hop, Collegiate Shag, Balboa, Authentic Jazz) oraz grając na skrzypcach w zespole The Cajun Spices.