mgr Anastasiya Niakrasava

Etnomuzykolożka, wokalistka, pedagożka.
Absolwentka studiów I i II stopnia w Instytucie Muzykologii UW oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Tanka w Mińsku. W 2022 r. ukończyła studia doktoranckie, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą kulturze muzycznej Polaków na Grodzieńszczyźnie (kierownik naukowy: prof. dr hab. Piotr Dahlig).
Ukończyła kursy międzynarodowej szkoły letniej na Uniwersytecie im. Karola w Pradze, Bachelor’s field of study Liberal Arts and Humanities:
Contemporary Issues in Ethnomusicology oraz (Ethnomusicological) Method from the Ground Up – Methodology as Construct. Odbyła praktyki zawodowe w Archiwum Fonograficznym IS PAN oraz Gabinecie Zbiorów Muzycznych BUW.

Obszar zainteresowań naukowych: kultura mniejszości i pogranicza, społeczno-polityczne uwarunkowania muzycznych aktywności ludzi, techniki wokalne i praktyki wykonawcze tradycyjnego repertuaru wiejskiego.

Uczestniczka i organizatorska wielu badań terenowych, m.in. w Białorusi, Polsce, Rosji, Bośni i Hercegowinie. Uczestniczka projektów IS PAN w ramach grantów NPRH, realizatorka autorskich projektów badawczych i artystyczno-edukacyjnych, m.in. w ramach programów IMiT, MKiDN. Efekty swoich badań prezentuje podczas konferencji ogólnopolskich i zagranicznych oraz na łamach periodyków naukowych i popularnych. Ważne miejsce w jej działalności naukowej zajmuje popularyzacja i aplikacja wyników badań naukowych w działalności dydaktycznej i praktykach społecznych. W 2022-2023 r. kierowała grantem MEiN pt. „Wykorzystywanie efektów badań etnomuzykologicznych w dydaktyce i projektach artystycznych” realizowanym w ramach programu “Społeczna odpowiedzialność nauki” (nr grantu: SONP/SP/513836/2021).

Beneficjentka programu im. Stefana Banacha (2015-2019), Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla twórców i osób upowszechniających kulturę (2020). Laureatka konkursu na najlepszego studenta zagranicznego studiującego w Polsce „Interstudent 2017” (Fundacja „Perspektywy”). Laureatka wielu festiwali polskich i międzynarodowych. Laureatka dwóch imiennych nagród w Polsce – Nagrody im. Anny Kiełbusiewicz dla najlepszej wokalistki (2008) oraz Nagrody im. Czesława Niemena dla zespołu FolkRoll & Nasta Niakrasava ufundowanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XII Konkursie Muzyki Folkowej “Nowa Tradycja” (Polskie Radio, 2009).

Prowadzi zajęcia i warsztaty dla wielu instytucji edukacyjnych i kulturalnych, w tym NIFC, Bemowskie Centrum Kultury, Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Stowarzyszenie Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Festiwal Nauki (Warszawa). Od wielu lat współpracuje z Fundacją „Jestem” zajmującą się osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, także w ramach zajęć muzykoterapeutycznych prowadzonych przez IM UW (koordynatorka: dr Sylwia Makomaska).

Funkcje (UW): pełnomocnik ds. USOS w IM (2022 – obecnie), koordynatorką ds. zdalnych zaliczeń i egzaminów w Instytucie Muzykologii UW (2020 – obecnie), sekretarka posiedzeń Rady Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (2020 – obecnie), sekretarz Rady Naukowej IM UW (2016-2020), przedstawicielka Doktorantów w Komisji Dydaktycznej IM UW(2017-2020), prezeska Koła Naukowego Etnomuzykologii (2012-2014).

Prowadzone zajęcia kursowe w Instytucie Muzykologii UW (w różnych latach): Propedeutyka muzykologii (ćwiczenia), Język muzyczny komunikacji w kulturach tradycyjnych (konwersatorium), Muzykoterapia I i II (ćwiczenia), Pracownia Zakładu Etnomuzykologii (konwersatorium), Warsztaty śpiewu tradycyjnego (autorskie kursy poświęcone technikom wokalnym Polesia, Podlasia, Suwalszczyzny, Naddnieprza Smoleńskiego i Nadniemnia). W roku ak. 2021/2022 z inicjatywy studentów UW – uczestników zajęć „Pieśni tradycyjne z Poniemnia” – powstała grupa śpiewacza, która zdobyła nagrodę w konkursie „Stara Tradycja” (2022) i zaczęła koncertować.

Numer ORCID: 0000-0003-3598-1411

Spis wybranych publikacji