mgr Anastasiya Niakrasava

Etnomuzykolożka, wokalistka, absolwentka studiów I i II stopnia w Instytucie Muzykologii UW oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Tanka w Mińsku, członkini Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego.
Ukończyła kursy międzynarodowej szkoły letniej na Uniwersytecie im. Karola w Pradze, Bachelor’s field of study Liberal Arts and Humanities: Contemporary Issues in Ethnomusicology oraz (Ethnomusicological) Method from the Ground Up – Methodology as Construct.

Zajmuje się kulturą muzyczną mniejszości, praktykami wykonawczymi tradycyjnego repertuaru wiejskiego, metodologią badań terenowych.

Przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Dahliga pt. „Kultura muzyczna Polaków na Grodzieńszczyźnie przełomu XX i XXI wieku. Profile repertuaru wokalnego a tożsamość lokalna i narodowa”.

Prowadzone zajęcia kursowe – Propedeutyka muzykologii (ćwiczenia), Język muzyczny komunikacji w kulturach tradycyjnych oraz zajęcia fakultatywne – Muzykoterapia I i II. W ubiegłych latach także: Warsztaty śpiewu tradycyjnego (autorskie kursy poświęcone technikom wokalnym Polesia, Podlasia, Suwalszczyzny i Naddnieprza Smoleńskiego), Pracownia Zakładu Etnomuzykologii.

Brała udział w grancie NPRH moduł 1.1 (11H 17 0123 85) „Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały. Podlasie”, IS PAN, 2012-2017, obecnie realizuje mini grant IMiT „Polskie pieśni ludowe ze zbiorów doc. Uladzimira Vasileviča”.
Zdobyła I miejsce w konkursie na najlepszego studenta zagranicznego studiującego w Polsce „Interstudent 2017” (Fundacja „Perspektywy”). Laureatka wielu festiwali międzynarodowych i zdobywczyni dwóch imiennych nagród w Polsce (im. Anny Kiełbusiewicz oraz im. Czesława Niemena) oraz Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XII Konkursie Muzyki Folkowej Polskiego Radia “Nowa Tradycja” (Polskie Radio, 2009).

Spis wybranych publikacji