mgr Anastasiya Niakrasava

Etnomuzykolożka, wokalistka, absolwentka studiów I i II stopnia w Instytucie Muzykologii UW oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Tanka w Mińsku. Obecnie doktorantka w IM UW, gdzie pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Dahliga przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą kulturze muzycznej Polaków w Białorusi.
Ukończyła kursy międzynarodowej szkoły letniej na Uniwersytecie im. Karola w Pradze, Bachelor’s field of study Liberal Arts and Humanities:
Contemporary Issues in Ethnomusicology oraz (Ethnomusicological) Method from the Ground Up – Methodology as Construct. Odbyła praktyki zawodowe w Archiwum Fonograficznym IS PAN oraz Gabinecie Zbiorów Muzycznych BUW.

Obszar zainteresowań naukowych: kultura mniejszości i pogranicza, społeczno-polityczne uwarunkowania muzycznych aktywności ludzi, techniki wokalne i praktyki wykonawcze tradycyjnego repertuaru wiejskiego.

Uczestniczka i organizatorska wielu badań terenowych, m.in. w Białorusi, Polsce, Rosji, Bośni i Hercegowinie. Uczestniczka projektów IS PAN w ramach grantów NPRH, realizatorka autorskich projektów badawczych i artystyczno-edukacyjnych, m.in. w ramach programów IMiT, MKiDN. Efekty swoich badań prezentowała na konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych oraz publikowała na łamach periodyków naukowych i popularnych. Ważne miejsce w jej działalności naukowej zajmuje popularyzacja i aplikacja wyników badań naukowych w działalności dydaktycznej i praktykach społecznych.

Prowadzi zajęcia i warsztaty dla wielu instytucji edukacyjnych i kulturalnych, w tym NIFC, Bemowskie Centrum Kultury, Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Stowarzyszenie Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne, Festiwal Nauki (Warszawa). Od wielu lat współpracuje z Fundacją „Jestem” zajmującą się osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, także w ramach zajęć muzykoterapeutycznych prowadzonych przez IM UW (koordynatorka: dr Sylwia Makomaska).

Beneficjentka programu im. Stefana Banacha (2015-2019), Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla twórców i osób upowszechniających kulturę (2020). Laureatka konkursu na najlepszego studenta zagranicznego studiującego w Polsce „Interstudent 2017” (Fundacja „Perspektywy”). Jest także zaangażowaną artystką, laureatką wielu festiwali polskich i międzynarodowych. Laureatka dwóch imiennych nagród w Polsce – Nagrody im. Anny Kiełbusiewicz dla najlepszej wokalistki (2008) oraz Nagrody im. Czesława Niemena dla zespołu FolkRoll & Nasta Niakrasava ufundowanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XII Konkursie Muzyki Folkowej “Nowa Tradycja” (Polskie Radio, 2009).

Funkcje (IM UW) : koordynatorką ds. zdalnych zaliczeń i egzaminów w Instytucie Muzykologii UW (2020 – obecnie), sekretarz Rady Naukowej IM UW (2016-2020), przedstawicielka Doktorantów w Komisji Dydaktycznej IM UW(2017-2020), prezeska Koła Naukowego Etnomuzykologii (2012-2014).

Prowadzone zajęcia kursowe w Instytucie Muzykologii UW : Propedeutyka muzykologii (ćwiczenia), Język muzyczny komunikacji w kulturach tradycyjnych (konwersatorium), Muzykoterapia I i II (ćwiczenia), Pracownia Zakładu Etnomuzykologii (konwersatorium), Warsztaty śpiewu tradycyjnego (autorskie kursy poświęcone technikom wokalnym Polesia, Podlasia, Suwalszczyzny, Naddnieprza Smoleńskiego i Nadniemnia).

Numer ORCID: 0000-0003-3598-1411

Spis wybranych publikacji