Egzaminy dyplomowe w trybie zdalnym
05/06/20

Szanowni Państwo,
5 czerwca zostało wydane zarządzenie nr 120 Rektora UW w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym:
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf
Nowe zarządzenie, wraz ze zmianami w zasadach archiwizacji pracy dyplomowej, umożliwia wyłącznie elektroniczne składanie pracy dyplomowej w APD oraz elektroniczne wypełnianie protokołu egzaminu dyplomowego przez członków komisji egzaminacyjnej. Zarządzenie wchodzi w życie 10 czerwca br., ponieważ tego dnia zostaną udostępnione przez
DAK wszystkie nowe funkcje APD, które pozwolą na  przeprowadzenie całego procesu w trybie zdalnym, tj. bez konieczności osobistej wizyty w dziekanatach studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. Do 10 czerwca otrzymają Państwo także opracowane przez BSS i DAK instrukcje korzystania z nowych funkcjonalności APD, w tym przede wszystkim wypełnienia protokołu w formie elektronicznej.
Pozdrawiam serdecznie,
Jolanta Choińska-Mika


 


Platforma Kampus – informacje dla studentów

Szanowni Państwo,
Proszę o zapoznanie się z zasadami przystąpienia do zaliczeń i egzaminów pisemnych na platformie Kampus.
Link z informacją: https://elearning.ckc.uw.edu.pl/sesja


 


Rejestracja na przedmioty typu OG i PED
02/06/20

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że niedługo rozpocznie się rejestracja na przedmioty ogólnounwersyteckie oraz przedmioty pedagogiczne. W celu zarejestrowania się na przedmioty pedagogiczne trzeba mieć przyznane żetony PED. W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem IM UW.
Przypominamy, że wszystkie tury rejestracji żetonowych na przedmioty pedagogiczne całoroczne i na semestr zimowy 2020/2021 rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.
I tura: 11.06.2020 r. – 30.06.2020 r. (rejestracja do grup dedykowanych)
II tura: 17.09.2020 r. – 01.10.2020 r. (rejestracja do grup dedykowanych)
02.10.2020 r. – 23.10.2020 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już przedmiotów dedykowanych)Letnia sesja ezaminacyjna
29/05/20

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że termin letniej sesji egzaminacyjnej na kierunku Muzykologia przypadnie na okres od 15 czerwca do 7 lipca 2020 r.
Zobacz: Harmonogram zaliczeń i egzaminów zdalnych w semestrze letnim 2019/2020

Przystępując do zaliczeń i egzaminów zdalnych przypominamy o:
– obowiązku logowania się w domenie @student.uw.edu.pl oraz
– konieczności zabezpieczenia stałego łącza internetowego, połączenia za pomocą kamery wideo oraz mikrofonu!

Pomoc:
Informacja na temat konta w domenie uniwersyteckiej: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/
Zasady przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym zostały opisane w Zarządzeniu nr 84 Rektora UW
Instrukcja dla studentów, dotycząca podchodzenia do pisemnych egzaminów i zaliczeń zdalnych na platformie Kampus-egzaminy: http://elearning.ckc.uw.edu.pl/sesja


 


Terminy egzaminów (zimowa sesja poprawkowa)
26/05/20

Propedeutyka muzykologii, I SL – 1 czerwca, od godz. 11.00 (Google Meet)
Zarys dziejów muzyki polskiej, III SL – 2 czerwca, od godz. 10.00 (Google Meet)
Historia muzyki baroku, II SL – 5 czerwca, od godz. 10.00 (Google Meet)
Historii muzyki XIX wieku, III SL – 10 czerwca, godz. 14.00-18.00 (Google Meet)
Zarys dziejów muzyki staropolskiej, II SL – 15 czerwca, godz. 9.00-12.00 (Google Meet)Rekrutacja do Szkół Doktorskich UW
19/05/20

Szanowni Państwo,
do 28 czerwca trwa w systemie IRK rejestracja kandydatów do Szkół Doktorskich UW.
Wszelkie informacje na temat wymagań, zasad rekrutacji i jej harmonogramu znaleźć można na stronie szkół (LINK), a pytania można przesyłać na adres mailowy dedykowany rekrutacji – rekrutacja.nh@uw.edu.pl.