Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe w wymiarze 60 godzin obowiązują słuchaczy studiów licencjackich i można  je odbywać w dowolnym czasie przed ukończeniem III roku.  W zdobywaniu doświadczenia zawodowego pomocne mogą być takie instytucje jak np. Biblioteka Uniwersytecka (Gabinet Zbiorów Muzycznych), Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Filharmonia Narodowa, Teatr Wielki – Opera Narodowa, Polskie Radio (Program Drugi) i wiele innych. Przed podjęciem współpracy z wybraną placówką  studenci proszeni są o skonsultowanie swoich planów z dr hab. Agnieszką Leszczyńską, opiekunem praktyk zawodowych w Instytucie Muzykologii UW.