Operowe Koło Naukowe

Koło obecnie jest nieaktywne.

Opiekun naukowy: dr Aneta Markuszewska

Zarząd OKN (od stycznia 2017 r.):

e-mail: operowekolouw@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/OperoweKoloNaukowe/


Krótka historia i opis działalności

Operowe Koło Naukowe powstało w roku akademickim 2015/2016 jako samodzielna naukowa komórka zrzeszająca miłośników opery w szerokim znaczeniu tego słowa. Przybliża operę każdemu, w sposób zrozumiały i ciekawy; pomaga spojrzeć na nią zarówno z perspektywy historycznej, jak i czysto muzycznej.

Od 2016 roku Operowe Koło Naukowe podjęło współpracę z warszawską Biblioteką „Przy Zawiszy”. Do tej pory odbyły się dwa wspólne spotkania.

Koło jest także otwarte na współpracę z innymi organizacjami – zarówno studenckimi, jak i instytucjami kulturalnymi, którym bliskie są opera i popularyzacja tej wyjątkowej sztuki.


Cele i misja

 • popularyzacja sztuki operowej
 • pogłębianie wiedzy o muzyce
 • poznanie ciekawych perypetii życiowych śpiewaków i kompozytorów
 • zgłebięnie wiedzy o historii najwybitniejszych dzieł muzyki operowej
 • rozmowy z osobami związanymi z życiem operowym
 • opera w innych dziedzinach sztuki

Do tej pory odbyły się następujące spotkania:

 • Operowe oglądanie II: „L’Orfeo – favola in muscia C. Monteverdiego (21 XI 2016)
 • Bernard Ładysz – artysta filmu i opery (18 XI 2016) – przy współudziale Biblioteki „Przy Zawiszy”
 • Początek sezonu 2016/2017 Operowego Koła Naukowego (25 X 2016) – spotkanie organizacyjne
 • Za kulisami „Strasznego dworu” – historia opery S. Moniuszki współcześnie opowiedziana (28 IV 2016) – przy współudziale Biblioteki „Przy Zawiszy”. Gościem spotkania była Agata Roguska – studentka scenografii na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Między światami – „Zamek Sinobrodego” B. Bartóka (25 II 2016)
 • Operowe oglądanie I: „Koronacja Poppei” C. Monteverdiego (11 XII 2016)
 • Dobre, bo polskie – „Halka” i „Straszny dwór” S. Moniuszki (18 XI 2016)
 • Od baroku do współczesności, czyli historia teatrów operowych na dobry początek” (21 X 2015) – spotkanie otwierające działalność OKN. Prelekcja: dr Aneta Markuszewska