Koło Naukowe Muzyki Współczesnej

Opiekun naukowy: dr hab. Iwona Lindstedt, prof. ucz.

e-mail: knmw.kn@uw.edu.pl, pp.ksiazek@student.uw.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Muzyki-Współczesnej-IM-UW-913003055500224/


Koło Naukowe Muzyki Współczesnej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego zostało reaktywowane w roku akademickim 2016/2017 przez wąskie grono studentów, dla których inspiracją do podjęcia tematyki stało się doświadczenie kolejnego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Potrzeba dyskusji, zgłębiania wiedzy i zrozumienia zjawisk zachodzących w aktualnym świecie muzycznym stały się motorem do wznowienia działalności Koła. Celem organizacji jest przede wszystkim propagacja i popularyzacja muzyki najnowszej w środowiskach uniwersyteckim i pozauniwersyteckim, by jak najwięcej osób mogło świadomie docenić jej walory i pojąć zawarte w niej wartości. Poprzez wspólne słuchanie, dyskutowanie czy oglądanie pragniemy razem doświadczać muzyki, wymieniać poglądy i dzielić się wrażeniami, które w nas budzi – znaleźć klucz do jej zrozumienia.

1. Dotychczasowe spotkania: Forma w muzyce współczesnej: odsłona I, II, III

2. Spotkanie z kompozytorem: Paweł Szymański (we współpracy z dr Katarzyną Naliwajek-Mazurek)

3. O radzieckich instrumentach elektronicznych słów kilka – wykład Jerzego Malanowicza

4. Operowe oglądanie „Czy opera współczesna da się lubić?” (we współpracy z Operowym Kołem Naukowym UW):

  • Wprowadzenie do opery XX wieku
  • „Ariadna na Naxos”
  • „Matsukaze” – we współpracy z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • „Król Roger”
  • „Wozzeck”

5. What can democracy mean for music? Wykład prof. Roberta Adlingtona zorganizowany przez dr hab. Iwonę Lindstedt i dr Katarzynę Naliwajek-Mazurek przy współpracy KN MW