mgr Agnieszka Jeż

Absolwentka Muzykologii i Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w bibliotekach warszawskich, od 2018 roku zatrudniona w Bibliotece i Archiwum Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie na stanowisku specjalisty do spraw informacji naukowej.

Autorka prac z zakresu muzyki i kultury muzycznej Żydów w Polsce w okresie międzywojennym, brała także udział w grancie NCN poświęconym tematyce przedmiotów w tradycyjnym tańcu greckim. Śpiewa w zespole Shir Aviv, specjalizującym się w muzyce żydowskiej, jest autorką aranżacji muzycznych części repertuaru.
Członkini Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego i Polskiego Forum Choreologicznego.
W roku akademickim 2019/20 prowadzi zajęcia na Studiach Żydowskich pt. „Wybrane zagadnienia żydowskich tradycji muzycznych”.