Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim
30/09/19

Uprzejmie informujemy, że regulamin studiów jest dostępny pod linkiem:
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4930/M.2019.186.U.441.pdf
Przypominamy, że wszystkie wewnętrzne akty prawne są publikowane w Monitorze UW.