Koło Naukowe Etnomuzykologii

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Piotr Dahlig

Zarząd: Aleksandra Faryńska — Prezes
Kalina Kibalska — Wiceprezes
Angelika Tracz — Sekretarz

e-mail:  etnomuzykologia.kn@uw.edu.pl
FB: https://www.facebook.com/etnomuzykologia.kn


Obszary zainteresowań:

Koło Naukowe Etnomuzykologii prowadzi działalność od 2003 roku. Przedmiotem zainteresowań członków Koła jest tradycyjna muzyka etniczna całego świata, widziana z perspektywy badań terenowych i archiwalnych. Zajmujemy się też badaniem mniejszości etnicznych, związków muzyki ludowej z innymi dziedzinami sztuki, funkcjonowaniem kultury tradycyjnej w dzisiejszych czasach i jej współczesną interpretacją.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją pt. Zeszyty Koła Naukowego Etnomuzykologii UW. Tom III, recenzentami której są dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW oraz dr hab. Zbigniew Przerembski, prof. UW. Zeszyty KNE UW dostępne są w bibliotekach, m.in. w bibliotece Instytutu Muzykologii i BUW.

Spis artykułów zawartych w publikacji:

 • Jan Lech – Rytuał muzyczny w ukraińskiej miejscowości Murafa (obwód winnicki)
 • Maria Szymańska-Ilnata – Dulang i jego pochodzenie. Do genezy i przemian stosowania dulang jako instrumentu muzycznego
 • Maciej Wiktor Kornobis – Muzyka celtycka i globalne tożsamości
 • Justyna Dziubecka – Mizmār na mozaikach późnoantycznych z obszaru Syro-Palestyny
 • Bogna Uryzaj – Grecia Salentina. Italogrecy i ich kultura muzyczna
 • Natalia Arciszewska – Tonalność języka hausa a muzyka wokalna Hausańczyków
 • Anita Kurdziel – Funkcjonowanie muzyki ludowej w popkulturze na przykładzie Karczmareczki
 • Marta Rogalska – Synkretyzm dwóch porządków, czy fantazmat twórców? O wyobrażeniu folkloru w Święcie Wiosny Strawińskiego, Niżyńskiego i Rericha w świetle psychoanalizy Freuda i jego kontynuatorów
 • Katarzyna Koziej – Wykorzystanie technologii motion capture w badaniach nad tańcem ludowym

Główne przedsięwzięcia w latach 2011–2014

2011

3.12.2011 Organizacja i prowadzenie I Seminarium Etnomuzykologicznego. Podczas Seminarium zostały wygłoszone referaty i komunikaty badawcze członków Koła.

2012

25.02.2012 Organizacja i udział w warsztatach „Z cykłu obrzędów wiosennych – białoruskie pieśni obrzędu Maślenica”, prowadzonych przez reprezentantkę KNE Anastasiyę Niakrasavę.

29.02–6.06.2012 Realizacja projektu „Druk i oprawa zeszytów Koła Naukowego Etnomuzykologii UW”, dofinansowanego przez Radę Kół Naukowych UW.

19.03–19.12.2012 Organizacja i prowadzenie cyklu „Spotkania z Etnokinem”, poświęconego kulturom całego świata, ich tradycjom, historii i muzyce w ujęciu kamery. W trakcie spotkań wyświetlono m.in. takie filmy jak: „Wesele Minangkabau” (2011), „Ruch Ziamli” (1999), „Podhalańskie instrumenty pasterskie” (2009), „Ja, Hucuł” (2004), „Buy More Incense” (2000), „Iberia” (2005), „Ostatni nomadzi” (2006), „Kapela ze wsi Warszawa w Podróży” (2006).

24–25.03.2012 Współorganizacja i udział w I Krajowym Seminarium Etnomuzykologicznym, mającym na celu prezentowanie wyników najnowszych badań etnomuzykologicznych w Polsce. Członkowie KNE wygłosili 3 referaty oraz zostały przeprowadzone warsztaty „Walaczobnyja pieśni”.

13–14.04.2012 Wspólnie z ZSS IM UW organizowano wyjazd integracyjno-edukacyjny do Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

6–9.05.2012 Organizacja wraz z Kołem Naukowym Historii Muzyki Instytutu Muzykologii UW „IV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Muzykologii”, który odbywał się w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich UW.

8.05.2012 Uczestnictwo reprezentantów KNE w „IV Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Muzykologii”. Barbara Śnieżek wygłosiła referat „Udział organisty w kreowaniu nabożeństwa Gorzkich Żalów w archidiecezji przemyskiej” oraz Magdalena Klemba przeczytała komunikat badawczy „Społeczność Niemców nadwołżańskich z Kamyszyna i ich pieśni”.

19.06.2012 Wydanie i prezentacja publikacji KNE pr. Zeszyty Koła Naukowego Etnomuzykologii UW. Tom II  z udziałem dyrekcji IM UW i studentów Muzykologii UW w IM UW. Recenzenci: dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW; dr Tomasz Nowak.

Opublikowane zostały poseminaryjne teksty członków KNE, prezentujące wyniki prowadzonych przez nich badań:

 • Kaja Maćko-Gieszcz – Z badań etnomuzykologicznych nad Bukowińczykami w Rumunii i w Polsce. Zarys problematyki
 • Magdalena Klemba – Społeczność Niemców nadwołżańskich z Kamyszyna i ich pieśni
 • Barbara Śnieżek – Z badań nad nabożeństwem Gorzkich żalów w archidiecezji przemyskiej
 • Piotr Dorosz – Polskie sygnały wojskowe. Zarys problematyki
 • Anna Warakomska – Mandolina w świetle literatury. Orkiestra Jano Wars
 • Maria Szymańska-Ilnata – Instrumenty smyczkowe w kulturze Minangkabau
 • Anastasiya Niakrasava – Pieśni buntu i niedoli w interpretacji zespołu R.U.T.A.

Do publikacji została dołączona płyta CD z nagraniami terenowymi.

27.09.2012 W ramach XVI Festiwalu Nauki przy współudziale KNE zostały zorganizowane warsztaty śpiewu i emisji głosu (prowadzenie: Anastasiya Niakrasava).

6.11.2012 Spotkanie z Jagną Knittel, badaczką kultur tradycyjnych, dziennikarką, autorką kilku filmów etnograficznych. Oprócz ożywionej dyskusji na temat jej badań został zaprezentowany najnowszy film badaczki pt. „Olmany” (2012).

23.11.2012 Spotkanie z Robertem Jaworskim, liderem zespołu „Żywiołak” oraz „Roberto Delira & Kompany”. Głównym tematem spotkania był instrument gęśle gdańskie, ich rekonstrukcja i współczesne techniki grania na tym instrumencie.

8.12.2012 Organizacja II Seminarium Etnomuzykologicznego w Instytucie Muzykologii. Wygłoszono następujące referaty i komunikaty badawcze:

 • Bogna Uryzaj Grecia Salentina. Italogrecy i ich kultura muzyczna                           
 • Jan Lech Rytuał muzyczny w ukraińskiej miejscowości Murafa (obwód winnicki)
 • Maciej Wiktor Kornobis Celtyckie/szkockie/moje. Muzyka i globalne tożsamości
 • Natalia Arciszewska Tonalność języka hausa a muzyka wokalna Hausańczyków
 • Justyna Dziubecka Mizmar na późnoantycznych mozaikach z obszaru Syro- Palestyny
 • Marta Rogalska Synkretyzm dwóch porządków estetycznych czy fantazmat twórców? O wyobrażeniu folkloru w Święcie Wiosny Strawińskiego, Niżyńskiego i Rericha w świetle psychoanalizy Freuda i jego kontynuatorów
 • Anita Kurdziel Funkcjonowanie muzyki ludowej w popkulturze na przykładzie „Karczmareczki”
 • Joanna Dobrzańska Muzyk miejski w południowej Francji
 • Katarzyna Koziej Wykorzystanie technologii motion capture w badaniach nad tańcem ludowym

7–8.12.2012 Uczestnictwo na IX Ogólnopolskim Kongresie Kół Naukowych i Artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Anastasiya Niakrasava i Paulina Pieńkowska prezentowały poster „Działalność Koła Naukowego Etnomuzykologii UW”.

2013

16–17.03.2013 Współorganizacja II Krajowego Seminarium Etnomuzykologicznego.

19.03.2013 Spotkanie z dr Agatą Bareja-Starzyńską ( Tybetologia UW) oraz pokaz filmu Tybet in song (2002).

9.04 oraz 16.04.2013 Zajęcia pt. Wybrane zagadnienia kultury muzycznej Białoruskiego Polesia, podczas których zostały przeprowadzone warsztaty śpiewu.

3.04–5.05.2013 Organizacja wystawy Piotra Baczewskiego „Muzykanci z miasta” w Galerii Auditorium Maximum UW.

11.05–25.05.2013 Uczestnictwo w I Festiwalu Nauki „Skołowany Weekend”, podczas którego członkowie KNE UW poprowadzili trzy wykłady:

 • Dudy – niezwykły instrument (Anastasiya Niakrasava, Anna Rudawska, Teresa Potańska)
 • Muzyka – jak ją widzą ‘inni’ (Bogna Uryzaj, Anna Walkowiak)
 • Tańce i polska muzyka ludowa (Natalia Arciszewska)

15.02–12.11.2013 Realizacja projektu „Publikacja Zeszytu Koła Naukowego Etnomuzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tom III”, dofinansowanego przez Radę Kół Naukowych UW.

15.11.2013 Promocja publikacji podczas 10. Rocznicy KNE połączona z koncertem zespołu „Kocirba” w klubokawiarni Retrospekcja.

19.11.2013 Wykład mgr Jacka Jackowskiego pt. Najstarsze źródła filmowe dokumentujące muzyczne tradycje ludowe w Polsce. Wykład był zilustrowany fragmentami najstarszych zachowanych filmów dokumentujących grę i taniec ludowy, z których wiele zostało pokazanych po raz pierwszy. W spotkaniu wzięli udział także muzycy, m.in. Michał Umławski (dudy wielkopolskie) i kapela Bartosza Niedźwiedzkiego (muzyka Mazowsza).

2014

25.01.2014 Odbyło się III Seminarium Etnomuzykologiczne, na którym referaty i komunikaty badawcze wygłosili:

 • Marcin Skupiński, Kto przemawia przez muzykę ludową – muzyka, tożsamość, polityka
 • Natalia Arciszewska, Dlaczego powinniśmy rozpatrywać muzykę kultur afrykańskich w kontekście języka?
 • Bogna Uryzaj,Notte della Taranta- wpływ włoskich festiwali regionalnych na przekaz i percepcję tradycji muzycznych oraz tarantyzmu w Salento.
 • Justyna Dziubecka, Kultura Muzyczna wioski Gaddar  w Sudanie Północnym
 • Anastasia Niakrasava, Kultura muzyczna w świadomości mniejszości polskiej na Grodzieńszczyźnie (Białoruś)
 • Maciej Wiktor Kornobis, By znowu narodem być… Szkockie poszukiwania hymnu narodowego
 • Paulina Pieńkowska, Pieśni w repertuarze zespołu regionalnego „Beskuryje”. Czyli czy naprawdę śpiewamy tylko „pieśniczki śląskie”?
 • Olga Kozieł, Stanisław Brzozowy – postać wybitna Kurpiowszczyzny
 • Marta Rogalska, Grotowski – Gardzienice – Węgajty. Krótko o polskim teatrze antropologicznym

25.03.2014 Odbyło się spotkanie o Operze Tybetańskiej, gościem specjalnym była dr Agata Bareja-Starzyńska, mongolista i tybetolog na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

10.04.2014 Odbyło się spotkanie z serii „Etnokino”, projekcja filmu pt. „Under African Skies” – prowadząca Katarzyna Sienkiewicz

29.04.2014 Odbyło się spotkanie „O muzyce ludowej”. Prowadząca: Olga Kozieł

15.05 oraz 29.05.2014 Spotkania z serii „Muzyka na żywo!”: cykl warsztatów śpiewu tradycyjnego (repertuar z regionu Lubelszczyzny) prowadzone przez Olgę Kozieł