Podyplomowe studia etnomuzykologiczne

W związku ze spadkiem zainteresowania Podyplomowymi Studiami Etnomuzykologicznymi Instytut Muzykologii UW obecnie wygasza ten program.