Koło Naukowe Psychologii Muzyki

Koło Naukowe Psychologii Muzyki (KNPM) prowadziło działalność od stycznia 2007 roku. Centrum zainteresowań KNPM stanowiło wykonanie muzyczne (element Performance Studies), rozumiane jako zorganizowane działanie artysty muzyka, a także rozpatrywane z perspektywy muzykologicznej (komparatystyka, badanie stylów) i antropologicznej (wykonanie jako akt społeczny, którego istotą jest interakcja). Obecnie działalność koła jest czasowo zawieszona.