mgr Michał Klubiński

Urodził się w Warszawie. Muzykolog i publicysta muzyczny. Absolwent stacjonarnych studiów licencjackich, a następnie studiów uzupełniających magisterskich w Instytucie Muzykologii UW, a od 2013 student stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UW (Instytut Muzykologii). Pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Baranowskiego przygotowuje dysertację poświęconą myśli o muzyce Zygmuncie Mycielskiego. W latach 2005-2016 pozostawał również pod opieką prof. Michała Bristigera z Instytutu Sztuki PAN. Laureat m. in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019), Stypendium Artystycznego m. st. Warszawy (2017), Stypendium z Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich na pobyt naukowy w Paryżu (2016, 2019). Za swoją książkę Bohdan Wodiczko. Dyrygent wobec nowoczesnej kultury muzycznej (Universitas, Kraków 2017) otrzymał Nagrodę im. ks. prof. H. Feichta (2019) oraz był nominowany do Nagrody im. C. K. Norwida (2018). Stały współpracownik „Ruchu Muzycznego” oraz „Stolicy”. Zainteresowania badawcze: estetyka muzyki, związki muzyki z polityką, teatr muzyczny, historia XIX- i XX-wiecznej dyrygentury, korespondencja muzyczna.

Projekty badawcze: opracowanie integralne korespondencji wzajemnej Zygmunta Mycielskiego i Nadii Boulanger.

Publikacje: książki: Bohdan Wodiczko. Dyrygent wobec nowoczesnej kultury muzycznej (Kraków 2017), Katalog Rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 24 Archiwum Zygmunta Mycielskiego (Warszawa 2017).

Prowadzone w Instytucie Muzykologii: Wokół Baletów Rosyjskich Siergieja Diagilewa, konw. fak. OGUN, sem. zimowy r. ak. 2019/2020.

e-mail: mklubinski@gmail.com