mgr Agnieszka Cieślak

Jest doktorantką w zakładzie Muzykologii Systematycznej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką muzyki filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania muzyki w epoce kina niemego. Jej praca magisterska na temat muzyki w filmie Artysta (2011) została wyróżniona nagrodą im. Zofii Lissy w roku akademickim 2012-2013. Obecnie przygotowuje dysertację na temat polskiego skrzypka i dyrygenta Bronisława Mirskiego i jego muzyki do amerykańskich filmów niemych. Jako stypendystka Fulbrighta w roku akademickim 2016/2017 prowadziła badania na Uniwersytecie w Pittsburghu.

 

 

Wybrane publikacje:
A. Cieślak, M. Gradowski, Ścieżki muzyki filmowej, [w:] Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918-2018), Gliwice: Fundacja Meakultura, 2018, s. 123-131.
A. Cieślak, Bronisław Mirski – zapomniany dyrygent okresu kina niemego, [w:] Dyrygent, animator, pedagog, artysta (red. I. Wiśniewska-Salamon), Zielona Góra: Instytut Muzyki UZ, 2018, s. 89-98.
A. Cieślak, Rola muzyki w konstruowaniu narracji filmowej, [w:] Kino. Film. Psychologia (red. A. Ogonowska), Kraków: Wyd. Edukacyjne 2017, s. 213-226.
A. Cieślak, Rola muzyki w „Incepcji” Christophera Nolana, [w:] Nolan (red. A. Brenda-Mańkowska, P. Jaskulski), Warszawa: Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian, 2017.
A. Cieślak, Bronisław Mirski dyrygent amerykańskich kinoteatrów, [w:] Rodacy na światowej pięciolinii. Polska kultura na obczyźnie (red. Z. Judycki, T. Skoczek), Warszawa: Fundacja Polonia Semper Fidelis, 2015.
A. Cieślak, Muzyka w filmie Artysta Michela Hazanaviciusa, „Muzyka”, 2015, t. 10, s. 205-224.