Szanowni Państwo,

w tym roku zainteresowani stypendium ministra studenci i doktoranci będą wypełniać i rejestrować wnioski w USOSweb, a następnie wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane dokumenty (wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) składać do kierowników jednostek. 

W nieprzekraczalnym terminie do 5 października* 2018 r. należało będzie przekazać do BSD:
  • wyłącznie pozytywnie zaopiniowane przez radę i podpisane przez przewodniczącego rady wnioski (bez dokumentów potwierdzających osiągnięcia);
  • oraz kopię uchwały rady jednostki (lub protokół do uchwał) zawierającą informacje czyje (z imienia i nazwiska) wnioski zaopiniowano pozytywnie, a czyje negatywnie.
* Jeśli rada jednostki, podczas której będą opiniowane wnioski, miałaby odbyć się po 5 października 2018 r., należy skontaktować się z właściwym biurem i uzgodnić termin przekazania wniosków.
 
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o określenie terminów składania wniosków w jednostkach. Ustalając terminy należy oczywiście wziąć pod uwagę wrześniowe terminy posiedzeń rad jednostek i termin przekazania wniosków do biur. Terminy prosimy ustalić i wpisać do formularza do poniedziałku 16 lipca 2018 r. włącznie.
 

Szanowni Państwo (doktoranci i studenci),

wnioski o przyznanie STYPENDIUM MINISTRA (wygenerowane z USOSweb, wydrukowane i podpisane, oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia) należy składać w sekcji studenckiej i doktoranckiej dziekanatu Wydziału Historycznego UW w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2018 r.

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.