Zasady kwalifikacji na rok akademicki 2017/2018

Podyplomowe studia etnomuzykologiczne

Uwaga! Kandydaci na studia podyplomowe na UW muszą zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanym dalej IRK), wchodząc na stronę irk.podyplomowe.uw.edu.pl lub rekrutacja.podyplomowe.uw.edu.pl

Nabór na studia trwa do dnia 15 września 2017 r.

Organizatorzy studiów zastrzegają sobie prawo do zawieszenia studiów, jeśli zgłosi się mniej niż 11 kandydatów.

Inne informacje

Na studia przyjmowane są osoby posiadające ukończone co najmniej studia I stopnia (studia licencjackie). Wykształcenie muzyczne nie jest wymagane.

Pierwsze zajęcia odbędą się 7 października 2017 r.

Opłata semestralne za podyplomowe studia etnomuzykologiczne wynosi 2250 zł (całość  4500 zł).

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.