Zasady kwalifikacji na rok akademicki 2016/2017


Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Muzykologia
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata

Rejestracja kandydatów

Zapisy na strudia odbywają się wyłącznie na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów od 10 czerwca do 23 września 2016 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 26 września 2016 r. godz. 12.00

Ogłoszenie wyników: 27 września 2016 r.

Składanie dokumentów: 28-29 września 2016 r.


Zasady ogólne

Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, uzyskany na dowolnym kierunku studiów.

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej stopień zainteresowania studiami magisterskimi na tym kierunku oraz poziom ogólnej wiedzy humanistycznej.

Przedmiot rozmowy kwalifikacyjnej stanowią m.in.: historia muzyki powszechnej i polskiej w zakresie obowiązującym na studiach licencjackich, muzyka ludowa w różnych jej przejawach, życie muzyczne w Polsce, fonografia, wiedza ogólnohumanistyczna.

Do zakwalifikowania na studia będzie wymagane uzyskanie 10 pkt. przy maksymalnej liczbie 20 pkt, jakie można uzyskać za rozmowę kwalifikacyjną.


Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego.

Termin egzaminu:


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym


Z rozmowy kwalifikacyjnej będą zwolnieni kandydaci legitymujący się tytułem licencjata muzykologii bądź muzykologii stosowanej, którzy na studiach licencjackich uzyskali średnią ocen powyżej 4,00, a z pracy licencjackiej ocenę dobrą lub bardzo dobrą.


Kontakt: dr Tomasz Baranowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.