Zasady kwalifikacji na rok akademicki 2018/2019


Kierunek: Muzykologia

Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata

Terminy rekrutacji otwartej

Tura rejestracji*

Początek rejestracji

Koniec rejestracji

Rozmowa kwalifikacyjna

Ogłoszenie wyników (data/godzina)

Przyjmowanie dokumentów

I tura

2 VII 2018

19 IX 2018

20 IX 2018 godz. 12.00

21 IX 2018

24-26 IX 2018

* W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze jednostka może otworzyć kolejną turę rejestracji


Zasady ogólne

Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, uzyskany na dowolnym kierunku studiów.

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej stopień zainteresowania studiami magisterskimi na tym kierunku oraz poziom ogólnej wiedzy humanistycznej.

Przedmiot rozmowy kwalifikacyjnej stanowią m.in.: historia muzyki powszechnej i polskiej w zakresie obowiązującym na studiach licencjackich, muzyka ludowa w różnych jej przejawach, życie muzyczne w Polsce, fonografia, wiedza ogólnohumanistyczna.

Do zakwalifikowania na studia będzie wymagane uzyskanie 10 pkt. przy maksymalnej liczbie 20 pkt, jakie można uzyskać za rozmowę kwalifikacyjną.


Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci z dyplomem uzyskanym za granicą, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego.

Termin egzaminu:


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym


Z rozmowy kwalifikacyjnej będą zwolnieni kandydaci legitymujący się tytułem licencjata muzykologii bądź muzykologii stosowanej, którzy na studiach licencjackich uzyskali średnią ocen powyżej 4,00, a z pracy licencjackiej ocenę dobrą lub bardzo dobrą.


Kontakt: dr Tomasz Baranowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia nowej strony informacyjnej Instytutu w serwisie Facebook

 
 

 

IMUW

 

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

 

Polmic

 

Erasmusplus

 

MOST

 

 

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.