Erasmus jest programem współpracy międzynarodowej przeznaczonym dla uczelni, ich studentów i pracowników, realizowanym jako cześć programu „Uczenie się przez całe życie”. Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" został zastąpiony programem Erasmus+.

Erasmusplus

Wstępne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW na stypendia Erasmus+ znaleźć można na www.bwz.uw.edu.pl.


Rektrutacja na studia częściowe w roku akademickim 2016/2017

Instytut Muzykologii UW dysponuje w roku akademickim 2016/2017 następującymi stypendiami Programu LLP-Erasmus (The Lifelong Learning Programme) w Instytutach Muzykologii:

·  Uniwersytet Karola w Pradze (Republika Czeska)

·  Uniwersytet w Lipsku (Niemcy)

·  Uniwersytet w Padwie (Włochy)

·  Uniwersytet w Bangor (Wielka Brytania)

·  Uniwersytet w Cardiff (Wielka Brytania)

Rozmowa kwalifikacyjna na wyjazdy stypendialne w programie Erasmus w roku akademickim 2016/17 odbędzie się 10 marca 2016 roku o godz. 14.00. 
W skład komisji wchodzą: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek (przewodnicząca), dr hab. Iwona Lindstedt (w zastępstwie koordynatora programu Erasmus), Paulina Pieńkowska (Samorząd Studentów IM UW).

Studentów ubiegających się o stypendium Erasmus+ na rok akademicki 2016/17 uprzejmie prosimy o przygotowanie następującej dokumentacji:

1.  Krótkie pismo z wyjaśnieniem powodów ubiegania się o stypendium w danym ośrodku,

2.  Certyfikat językowy (wystawiony przez Szkołę Języków Obcych UW lub inne instytucje uprawnione do wystawiania takich dokumentów),

3.  Wyliczenie średniej ocen z dotychczasowego toku studiów,

4.  Krótkie zestawienie osiągnięć.

Dokumentację proszę złożyć do dnia 10 marca w sekretariacie Instytutu Muzykologii UW.  

Szczegółowe zasady kwalifikacji: http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-studia-20162017

Prosimy o przekazanie drogą mejlową informacji o złożeniu dokumentów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.